Pobierz e-pity 2022

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy 2022-2023

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy

Wynagrodzenie minimalneWynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy*Obowiązuje od

3.490,00 zł*
3.600,00 zł*

3.490,00 zł***
3.600,00 zł***

01.01.2023 - 30.06.2023

01.07.2023 - 31.12.2023

3.010,00 zł*

3.010,00 zł***

01.01.2022

2.800,00 zł*

2.800,00 zł***

01.01.2021

2.600,00 zł*

2.600,00 zł***

01.01.2020

2.250,00 zł*

2.250,00 zł***

01.01.2019

2.100,00 zł*

2.100,00 zł***

01.01.2018

2.000,00 zł*

2.000,00 zł***

01.01.2017

1.850,00 zł*

1.480,00 zł**

01.01.2016

*Wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.
 

** Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana  składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (zapis obowiązujący do 31 grudnia 2016 roku).


*** Uwaga! Od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Zniknął bowiem zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.

  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265).