4-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2023 roku

Iwona Maczalska

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2023 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

656

Łącznie

2000

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

656

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

672

Łącznie

2008

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).