4-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2021- 2022 roku

08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2021 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

672

od 1 września do 31 grudnia

680

Łącznie

2016

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2022 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

656

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

672

Łącznie

2008

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).