Pobierz e-pity 2019

4-miesięczny okres rozliczeniowy 2018 / 2019

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

664

Łącznie

2008

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

 

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2019 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

672

od 1 maja do 31 sierpnia

672

od 1 września do 31 grudnia

664

Łącznie

2008

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

 

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy w 2018 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń – Kwiecień: (15 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (3 x 8h) = 600 + 88 - 24 = 664 godziny

Maj – Sierpień: (15 tygodni x 40h) + (14 x 8h) - (4 x 8h) = 600 + 112 - 32 = 680 godziny

Wrzesień – Grudzień: (15 tygodni x 40h) + (11 x 8h) - (4 x 8h) = 600 + 88 - 32 = 656 godziny

 

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy w 2019 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2019 roku dla 4-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń – Kwiecień: (14 tygodni x 40h) + (16 x 8h) - (2 x 8h) = 560 + 128 - 16 = 672 godziny

Maj – Sierpień: (16 tygodni x 40h) + (8 x 8h) - (4 x 8h) = 640 + 64 - 32 = 672 godziny

Wrzesień – Grudzień: (15 tygodni x 40h) + (12 x 8h) - (4 x 8h) = 600 + 96 - 32 = 664 godziny

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).