Pobierz e-pity 2019

Zasiłki dla osób bezrobotnych 2018 - 2019

Zasiłki dla osób bezrobotnych

Obowiązujące od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2019 roku

ZasiłkiOkres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłkuOkres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Podstawowy (100%)

847,80*

665,70 zł*

Obniżony (80%)

678,30 zł*

532.60 zł*

Podwyższony (120%)

1017,40 zł*

798,80 zł*

 

Obowiązujące od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2018 roku

ZasiłkiOkres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłkuOkres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Podstawowy (100%)

831,10 zł*

652,60 zł*

Obniżony (80%)

664,90 zł*

522,10 zł*

Podwyższony (120%)

997,40 zł*

783,20 zł*


* Podane kwoty są kwotami brutto


Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi aż 120 %.

Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

 

Art. 72 ust. 1-6 i ust. 8-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 poz. 674).