Zasiłki dla osób bezrobotnych 2023

Iwona Maczalska

Zasiłki dla osób bezrobotnych

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 roku

ZasiłkiOkres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłkuOkres kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku
Podstawowy (100%)1304,10 zł*1024,10 zł*
Obniżony (80%)1043,28*819,28 zł*
Podwyższony (120%)1564,91 zł*1228,91 zł*


* *Podane kwoty są kwotami brutto


Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy staż pracy wynosi do 5 lat wówczas zasiłek będzie wypłacany w wysokości 80% zasiłku podstawowego. Jeżeli staż pracy będzie wynosił od 5 do 20 lat wówczas osoba bezrobotna może liczyć na zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego. Najwyższy zasiłek przysługuje jednak osobom, które przepracowały co najmniej okres 20 lat. W tej sytuacji wysokość zasiłku wynosi aż 120 %.

Osoba bezrobotna może pobierać zasiłek w okresie od 6 do 12 miesięcy. Maksymalny czas korzystania z zasiłku jest uzależniony od stopy bezrobocia na obszarze zamieszkiwanym przez osobę bezrobotną. Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 % krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy. Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150%, wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy.

 

Art. 72 ust. 1-6 i ust. 8-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 poz. 674).