6-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 roku

08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

6-miesięczny wymiar czasu pracy w 2020 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 01 stycznia do 30 czerwca

1000

od 1 lipca do 31 grudnia

1024

Łącznie

2024

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

 

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy w 2020 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Czerwiec: (23 tygodni x 40h) + (15 x 8h) - (5 x 8h) = 920 + 120 - 40 = 1000 godziny

Lipiec - Grudzień: (22 tygodni x 40h) + (22 x 8h) - (4 x 8h) = 880 + 176 - 32 = 1024 godzin

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).