1-miesięczne okresy rozliczeniowe 2020

08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

1-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2020 roku

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

168 godzin

Luty

160 godzin

Marzec

176 godzin

Kwiecień

168 godzin

Maj

160 godzin

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

184 godziny

Sierpień

160 godzin

Wrzesień

176 godzin

Październik

176 godzin

Listopad

160 godzin

Grudzień

168 godzin

Łącznie

2024 godzin

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy w 2020 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2020 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 24 - 16 = 168 godzin

Luty: (4 tygodnie x 40h) + (0 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 0 - 0 = 160 godzin

Marzec: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 - 0 = 176 godzin

Kwiecień: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 56 - 8 = 168 godzin

Maj: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 8 – 8 = 160 godzin

Czerwiec: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 16 - 8 = 168 godzin

Lipiec: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 24 - 0 = 184 godziny

Sierpień: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 8 – 8 = 160 godzin

Wrzesień: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (0 x 8h) = 120+ 56 - 0 = 176 godzin

Październik: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 = 176 godziny

Listopad: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 8 - 8 = 160 godziny

Grudzień: (3 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (2 x 8h) = 120 + 64 – 16 = 168 godzin

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).