Pobierz e-pity 2019

1-miesięczne okresy rozliczeniowe 2019

08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

1-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2019 roku

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

176 godzin

Luty

160 godzin

Marzec

168 godzin

Kwiecień

168 godzin

Maj

168 godzin

Czerwiec

152 godzin

Lipiec

184 godziny

Sierpień

168 godzin

Wrzesień

168 godzin

Październik

184 godzin

Listopad

152 godzin

Grudzień

160 godzin

Łącznie

2008 godzin

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy w 2019 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2019 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń: (3 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 64 - 8 = 176 godzin

Luty: (3 tygodnie x 40h) + (5 x 8h) - (0 x 8h) = 120 + 40 - 0 = 160 godzin

Marzec: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 8 - 0 = 168 godzin

Kwiecień: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 16 - 8 = 168 godzin

Maj: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 24 – 16 = 168 godzin

Czerwiec: (4 tygodnie x 40h) + (0 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 0 - 8 = 152 godzin

Lipiec: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 24 - 0 = 184 godziny

Sierpień: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 16 – 8 = 168 godzin

Wrzesień: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160+ 8 - 0 = 168 godzin

Październik: (3 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (0 x 8h) = 120 + 64 = 184 godziny

Listopad: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 - 16 = 152 godziny

Grudzień: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 16 – 16 = 160 godzin

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).