1-miesięczne okresy rozliczeniowe 2018

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

168 godzin

Luty

160 godzin

Marzec

176 godzin

Kwiecień

160 godzin

Maj

160 godzin

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

176 godziny

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

160 godzin

Październik

184 godzin

Listopad

168 godzin

Grudzień

152 godzin

Łącznie

2008 godzin

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2017 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 24 - 16 = 168 godzin

Luty: (3 tygodnie x 40h) + (5 x 8h) - (0 x 8h) = 120 + 40 - 0 = 160 godzin

Marzec: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 24 - 0 = 184 godzin

Kwiecień: (4 tygodnie x 40h) + (0 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 0 - 8 = 152 godzin

Maj: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 24 – 16 = 168 godzin

Czerwiec: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 16 - 8 = 168 godzin

Lipiec: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 8 - 0 = 168 godziny

Sierpień: (3 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 64 – 8 = 176 godzin

Wrzesień: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160+ 8 - 0 = 168 godzin

Październik: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 = 176 godziny

Listopad: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (2 x 8h) = 120 + 56 - 16 = 160 godziny

Grudzień: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 – 16 = 152 godzin

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).