1-miesięczne okresy rozliczeniowe 2023

Iwona Maczalska

1-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2023 roku

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

168 godziny

Luty

160 godzin

Marzec

184 godziny

Kwiecień

152 godzin

Maj

168 godziny

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

168 godzin

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

168 godzin

Październik

176 godzin

Listopad

160 godzin

Grudzień

152 godzin

Łącznie

2000 godzin

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

1-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2022 roku

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

152 godziny

Luty

160 godzin

Marzec

184 godziny

Kwiecień

160 godzin

Maj

168 godziny

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

168 godzin

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

176 godzin

Październik

168 godzin

Listopad

160 godzin

Grudzień

168 godzin

Łącznie

2008 godzin

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga przykład: Jak liczyć wymiar czasu pracy na podstawie 2021 roku?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2021 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń: (4 tygodnie x 40h) + (1x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 - 16 = 152 godziny

Luty: (4 tygodnie x 40h) + (0 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 0 - 0 = 160 godzin

Marzec: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 24 - 0 = 184 godzin

Kwiecień: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 16 - 8 = 168 godzin

Maj: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 – 18 = 152 godziny

Czerwiec: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 56 - 8 = 168 godzin

Lipiec: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 - 0 = 176 godzin

Sierpień: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 16 – 0 = 176 godzin

Wrzesień: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (0 x 8h) = 120+ 56 - 0 = 176 godzin

Październik: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (0 x 8h) = 160 + 8 = 168 godzin

Listopad: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 16 - 16 = 160 godziny

Grudzień: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 24 – 8 = 176 godzin

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).