Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy 2022-2023

  Archiwum wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy

  12.04.2018 05:43 (aktualizacja: )

  Archiwum wynagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy

  Wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy* Obowiązuje od
  2.000,00 zł*

  2.000,00 zł*

  01.01.2017

  1.850,00 zł*

  1.480,00 zł**

  01.01.2016

  1.750,00 zł*

  1.400,00 zł**

  01.01.2015

  1.680,00 zł*

  1.344,00 zł**

  01.01.2014

  1.600,00 zł*

  1.280,00 zł**

  01.01.2013

  1.500,00 zł*

  1.200,00 zł**

  01.01.2012

  *Wynagrodzenie minimalne w roku następnym jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.
   

  ** Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższea niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy czym do tego okresu wlicza się wszystkie okresy, za które była opłacana  składka na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)