Wskaźniki

 

ZUS

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym (dawniej "najniższe wynagrodzenie") jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

W wyniku nowelizacji z 1 lipca 2005r. jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679):

Art. 6. 1. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4.

 


Komentarze

Autor: ali (22-08-2017 14:38:14)
Temat: płaca zasadnicza
Mam umowę o pracę 1750 zł brutto plus 15 lat pracy.Czy to jest zgodne z prawem?
Autor: s.f. (18-06-2017 14:42:08)
Temat: placa minimalna
Proszę o odpowiedż ile na netto [na rękę należy się przy obecnej minimalnej kwocie zarobku czy to jest stała kwota pyta rencista -grupa lekka? ...pokaż całą treść
Proszę o odpowiedż ile na netto [na rękę należy się przy obecnej minimalnej kwocie zarobku czy to jest stała kwota pyta rencista -grupa lekka? żpoważaniemzwiń
Autor: basia k (18-02-2016 09:50:01)
Temat: pensja pielęgniarek
To poszukaj innej pracy. Bądź kreatywna i innowacyjna!...pokaż całą treść
To poszukaj innej pracy. Bądź kreatywna i innowacyjna! zwiń
Autor: ONA (19-01-2016 21:54:31)
Temat: płace pielęgniarek
Wypełniam co roku Pit koleżance pielęgniarce i są to kwoty daleko odbiegające od minimalnego wynagrodzenia.
Autor: Frk (03-01-2016 10:06:06)
Temat: Lekarze
To trzeba było uczyć się na lekarza, poza tym takie kwoty zarabiają nieliczni, więc co to za bzdety
Autor: skj (08-01-2015 14:23:11)
Temat: Wygórowane płace.
Jestem pielęgniarką i życzyła bym sobie takiego wynagrodzenia minimalnego ale nie ma na co liczyć gdyż w naszym kraju otrzymują podwyżki najbogatsi czyli lekarze którzy zarabiają...pokaż całą treść
Jestem pielęgniarką i życzyła bym sobie takiego wynagrodzenia minimalnego ale nie ma na co liczyć gdyż w naszym kraju otrzymują podwyżki najbogatsi czyli lekarze którzy zarabiają ok. 40.000 zł. miesięcznie w Płońsku i w Ciechanowie.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz