12-miesięczny okres rozliczeniowy 2019

  Archiwum: 12-miesięczny okres rozliczeniowy

  12.04.2018 05:48 (aktualizacja: )

  Archiwum wymiaru czasu pracy - 12 miesięczny okres rozliczeniowy

  12-miesięczny okres rozliczeniowy w 2018 roku

  MiesiąceWymiar czasu pracy*

  od 1 stycznia do 31 grudnia

  2008

  *Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych pracodawcy będą mieli możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego w zakładzie pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi i technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Okres rozliczeniowy może zostać przedłużony do nie więcej niż 12 miesięcy. W przeciwieństwie do przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowelizacji, wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy będzie mógł być stosowany w każdym systemie czasu pracy.

   

  Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy w 2018 roku?

  Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

  Przykład:

  Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2018 roku dla 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

  Styczeń – Grudzień: (45 tygodni x 40h) + (36 x 8h) - (11 x 8h) = 1800 + 288 - 88 = 2000 godzin

   

  12-miesięczny okres rozliczeniowy 2017

  MiesiąceWymiar czasu pracy*

  od 1 stycznia do 31 grudnia

  2000

  *Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

  12-miesięczny okres rozliczeniowy 2016

  MiesiąceWymiar czasu pracy*

  od 1 stycznia do 31 grudnia

  2016

  *Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

  MiesiąceWymiar czasu pracy*

  od 1 stycznia do 31 grudnia

  2016

  *Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

  MiesiąceWymiar czasu pracy*

  od 1 stycznia do 31 grudnia

  2000

  *Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

  MiesiąceWymiar czasu pracy*

  od 1 stycznia do 31 grudnia

  2008

  *Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).