Dodatki za pracę w nocy

  Archiwum - Dodatki za pracę w godzinach nocnych

  12.04.2018 05:33 (aktualizacja: )

  Archiwum dodatków za pracę w godzinach nocnych

  Dodatki za pracę w porze nocnej w 2016 roku

  Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

  Styczeń 2016

  2,43 zł

  Luty 2016

  2,20 zł

  Marzec 2016

  2,10 zł

  Kwiecień 2016

  2,20 zł

  Maj 2016

  2,31 zł

  Czerwiec 2016

  2,10 zł

  Lipiec 2016

  2,20 zł

  Sierpień 2016

  2,10 zł

  Wrzesień 2016

  2,10 zł

  Październik 2016

  2,20 zł

  Listopad 2016

  2,31 zł

  Grudzień 2016

  2,20 zł

   
  * Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1850 zł.
  Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

  Styczeń 2015

  2,19 zł

  Luty 2015

  2,19 zł

  Marzec 2015

  1,99 zł

  Kwiecień 2015

  2,08 zł

  Maj 2015

  2,19 zł

  Czerwiec 2015

  2,08 zł

  Lipiec 2015

  1,90 zł

  Sierpień 2015

  2,19 zł

  Wrzesień 2015

  1,99 zł

  Październik 2015

  1,99 zł

  Listopad 2015

  2,19 zł

  Grudzień 2015

  2,08 zł

   
  * Zestawienie utowrzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1750 zł.
  Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

  Styczeń 2014

  2,00 zł

  Luty 2014

  2,10 zł

  Marzec 2014

  2,00 zł

  Kwiecień 2014

  2,00 zł

  Maj 2014

  2,10 zł

  Czerwiec 2014

  2,10 zł

  Lipiec 2014

  1,83 zł

  Sierpień 2014

  2,10 zł

  Wrzesień 2014

  1,91 zł

  Październik 2014

  1,83 zł

  Listopad 2014

  2,33 zł

  Grudzień 2014

  2,00 zł

   
  * Zestawienie utowrzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1680 zł.
  Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

  Styczeń 2013

  1,82 zł

  Luty 2013

  2,00 zł

  Marzec 2013

  1,90 zł

  Kwiecień 2013

  1,90 zł

  Maj 2013

  2,00 zł

  Czerwiec 2013

  2,00 zł

  Lipiec 2013

  1,74 zł

  Sierpień 2013

  1,90 zł

  Wrzesień 2013

  1,90 zł

  Październik 2013

  1,74 zł

  Listopad 2013

  2,10 zł

  Grudzień 2013

  2,00 zł

  Obowiązujące w 2012 roku

  Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

  Styczeń 2012

  1,79 zł

  Luty 2012

  1,79 zł

  Marzec 2012

  1,70 zł

  Kwiecień 2012

  1,88 zł

  Maj 2012

  1,79 zł

  Czerwiec 2012

  1,88 zł

  Lipiec 2012

  1,70 zł

  Sierpień 2012

  1,70 zł

  Wrzesień 2012

  1,88 zł

  Październik 2012

  1,63 zł

  Listopad 2012

  1,79 zł

  Grudzień 2012

  1,97 zł

   
   
  * Zestawienie utowrzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 1500 zł.
  • Art. 1518. § 1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)