Skala podatkowa PIT

08.05.2018 15:02 (aktualizacja: )

Skala podatkowa PIT - stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 15.395 zł 04 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

  • Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
    (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)