Skala podatkowa, progi PIT 2023

Redakcja PIT.pl

Skala podatkowa obowiązująca w 2023 roku

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2022 roku podatek wynosi
PonadDo
 120'000 zł12% minus kwota
zmniejszająca podatek
120'000 zł 10.800 zł plus 32%
nadwyżki ponad 120'000 zł

 

Skala podatkowa na 2022 rok (Polski Ład) - z mocą wsteczną od 1 stycznia, zmiana na 1 lipca br.

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2022 roku podatek wynosi
PonadDo
 120'000 zł12% minus kwota
zmniejszająca podatek
120'000 zł 10.800 zł plus 32%
nadwyżki ponad 120'000 zł

 

Skala podatkowa od stycznia do czerwca 2022 roku (Polski Ład)

obniżenia stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. od 1 lipca 2022 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2022 roku podatek wynosi
PonadDo
 120'000 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
120'000 zł 15.300 zł plus 32%
nadwyżki ponad 120'000 zł

 

Skala podatkowa na 2020-2021 rok

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2020-2021 roku podatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 14.539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł
 • Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
  (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)

Skala podatkowa: kto z niej korzysta?

Podatnicy, których dochody są objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych, najczęściej korzystają ze skali podatkowej. W ten sposób mogą rozliczać się m.in. przedsiębiorcy, którzy nie wybrali innej formy opodatkowania (np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego).

2022 rok był ostatnim, w którym osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, lecz wynajmujące prywatnie mieszkania mogły opodatkować swój dochód w formie skali podatkowej. Od stycznia 2023 roku jedyną możliwą formą opodatkownia w ich przypadku jest ryczałt ewidencjonowany. Więcej o tym w artykle ,,Najem prywatny 2023. Tylko jedna forma opodatkowania, zmiany w kosztach".

 

Podstawa obliczenia podatku

Z punktu widzenia podatnika kluczowe znaczenie zyskuje podstawa obliczenia podatku, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania oraz przysługujące ulgi i odliczenia od dochodu. Należy przy tym rozróżnić je od tych ulg i odliczeń, które można następnie odliczyć od samego należnego podatku dochodowego.

Podatników korzystających ze skali podatkowej dotyczy również kwota zmniejszająca podatekKwota wolna od podatku za sprawą Polskiego Ładu wynosi aktualnie 30 tys. zł. Jest to kwota, którą w ciągu roku podatnik może zarobić i nie zostanie to opodatkowane. Nasze wynagrodzenia są zwykle miesięczne, więc 30 tys. zł podzielono na 12 miesięcy, czyli miesięcznie każdy może zarobić 2,5 tys. zł bez podatku. A więc podatek PIT w wysokości 12% z kwoty 2,5 tys. zł (którego nie musimy płacić) wynosi 300 zł miesięcznie. I to jest ta kwota zmniejszająca podatek (wynikająca z oświadczenia PIT-2), którą co miesiąc odlicza pracodawca, przygotowując listę płac. W ujęciu rocznym 12% z 30 tys. zł kwoty wolnej to 3,6 tys. zł kwoty zmniejszającej podatek.

 

Skala podatkowa: jakich dochodów dotyczy?

Nie wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika będą rozliczone na podstawie skali podatkowej. Nie znajduje ona zastosowania m.in. w przypadku dochodów:

 • opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową (należy w takim przypadku złożyć PIT-28) czy liniowo (podatnik skorzysta wówczas z PIT-36L),
 • z tytułu sprzedaży nieruchomości i podobnych praw (PIT-39),
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach i podobnych (PIT-38),
 • uzyskanych w wyniku działalności wykonywanej osobiście, których kwota nie przekracza sumy 200 zł,
 • z tytułu gier losowych,
 • osiągniętych w wyniku pomocy organom ścigania,

Co ważne: za przychód, który podlegałby skali podatkowej, nie uznaje się również m.in. spadków i darowizn, które są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

 

Jak rozliczyć dochody ze sali podatkowej? Deklaracja PIT

Jednym z podstawowych obowiązków podatników, których dochody są opodatkowanie na podstawie skali podatkowej, jest złożenie odpowiedniej deklaracji PIT. Do ich dyspozycji pozostaje:

 • PIT-37: formularz PIT-37 jest przeznaczony dla osób, za których zaliczki na podatek dochodowy rozlicza płatnik. Skorzystają więc z niego np. podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę albo zleceniobiorcy, którzy w ciągu roku podatkowego nie osiągnęli dochodu, za który musieliby samodzielnie odprowadzać zaliczki.
 • PIT-36: zdecydowanie bardziej uniwersalnym typem deklaracji podatkowej jest PIT-36. Składają go podatnicy, którzy musieli za jakąkolwiek część dochodu samodzielnie odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy rozliczają się przy pomocy skali podatkowej, osoby rozliczające w ten sposób prywatny wynajem nieruchomości czy otrzymujące za granicą dochody, z których tytułu płatnik nie odprowadza zaliczek.

Co ważne: w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność skorzystania przez podatnika z kilku rodzajów deklaracji podatkowej. Stanie się tak np., jeśli skala podatkowa dotyczy części dochodu (np. z tytułu umowy o pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej), a inne źródła (np. wynajem nieruchomości) są opodatkowane ryczałtem. Wówczas podatnik powinien złożyć PIT-37 lub PIT-36 (skala podatkowa) oraz PIT-28 (podatek ryczałtowy).

 

Łatwe rozliczenie PIT

Skala podatkowa daje podatnikowi sporo możliwości na obniżenie zobowiązania względem fiskusa (można zastosować m.in. kwotę zmniejszającą podatek oraz ulgi i odliczenia). Jednak z drugiej strony oznacza to, że prawidłowe rozliczenie deklaracji PIT nie jest tak łatwe jak w przypadku np. ryczałtu, w którym podatek płaci się od przychodów. Nie oznacza to jednak, że rozliczenie się z fiskusem musi być trudne. PIT można obliczyć i złożyć w wygodnej formie dzięki dostępnym narzędziom. Osoby rozliczające się poprzez skalę podatkową mogą skorzystać z usługi Twój e-PIT (nie zrobią tego jednak przedsiębiorcy), systemu e-Deklaracje, a także programu PIT. Dzięki temu rozliczenie deklaracji podatkowej i jej złożenie będzie proste. W niektórych przypadkach zostanie również złożona automatycznie, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań.

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaka skala podatkowa obowiązuje w 2023 roku?

W 2023 roku obowiązują dwa progi podatkowe PIT. Pierwszy próg podatkowy obowiązuje do 120 000 zł. Do tej kwoty należny podatek PIT wynosi 12%. Drugi próg podatkowy ma zastosowanie do dochodów powyżej 120 000 zł. Musimy wówczas zapłacić 10.800 zł plus 32% od powstałej nadwyżki ...

2. Jak zmieniła się skala podatkowa w 2023 roku?

Największe zmiany w skali podatkowej nastąpiły w świetle przepisów Polskiego Ładu w 2022 roku. Rok 2023 utrzymał dwa progi PIT - do 120 000 zł i ponad 120 000 zł ...

3. Jaki jest pierwszy prog podatkowy w 2023 roku?

Pierwszy próg podatkowy to 120 000 zł. Do tej kwoty należny podatek PIT wynosi 12% ...

4. Jaki jest drugi próg podatkowy w 2023 roku?

Drugi próg podatkowy ma zastosowanie po przekroczeniu kwoty 120 000 zł. Powyżej 120 000 zł musimy zapłacić 10.800 zł plus 32% od powstałej nadwyżki ...

5. Jak rozliczyć dochody ze skali podatkowej za 2022 rok?

Dochody ze skali podatkowej (zasady ogólne) rozlicza się w trakcie rocznych rozliczeń podatku PIT. Deklaracją właściwą dla skali podatkowej jest PIT-36 oraz PIT-37 ...

6. Czy przy dochodach ze skali podatkowej można uwzględnić kwotę wolną od podatku?

Ustalając podstawę opodatkowania dochodów ze skali podatkowej należy uwzględnić kwotę wolną od podatku. W 2023 roku wynosi ona 30 000 zł ...