Skala podatkowa, progi PIT 2019/2020 - PIT.pl

08.05.2018 15:02 (aktualizacja: )

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotychDo 30 września 2019 r. podatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 15.395 zł 04 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

» Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku

Podstawa obliczenia podatku w złotychOd 1 października 2019 r. podatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 14.539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

Skala podatkowa na cały 2019 rok

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2019 roku podatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł17,75% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 15.181 zł 22 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

Skala podatkowa na 2020 rok

 

Podstawa obliczenia podatku w złotychW 2020 roku podatek wynosi
PonadDo
 85'528 zł17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85'528 zł 14.539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł
  • Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
    (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)

Ustalając skalę podatkową nie można pominąć kwoty zmniejszającej podatek. Jej wysokość jest różna w zależności od wysokości podstawy opodatkowania. W 2019 r. w trakcie roku płatnicy wykorzystywali inną wysokość kwoty zmniejszającej podatek, a inna może wynikać z rozliczenia rocznego. W efekcie wypełniając deklarację PIT nie należy sugerować się rozliczeniami przeprowadzonymi w trakcie roku przez płatnika, lecz samodzielnie obliczyć jwotę zmniejszającą podatek, dotyczącą całego roku podatkowego. Kwota zmniejszająca, wpływająca na skalę podatkową za cały 2019 r. wynosi:

wynosi:

  • 1420 zł => dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  • 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł => dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 548 zł 30 gr => dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł => dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Po wyliczeniu powyższych kwot należy je odjąć od podatku ustalonego według skali podatkowej na 2019 r. Następnie odjęciu podlegają sładki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi odliczane od podatku.