Pobierz e-pity 2019

Limity dla ryczałtu

Obowiązujące w 2018 roku

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność250’000 euro**1'078’425 zł250’000 euro**1'078’425 zł

* kurs EURO

**kwotę porównuj z przychodem netto (VAT nie jest przychodem)
 

02.10.20174,3137 zł.

 

Obowiązujące w 2017 roku

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność250’000 euro**1.074.440 zł250’000 euro**1.074.440 zł

* kurs EURO

**kwotę porównuj z przychodem netto (VAT nie jest przychodem)

03.10.20164,2976 zł


Art. 6 ust. 4 i 6, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930; ze zm.)