Ulga budowlana - zwrot VAT

Uwaga !

  • jak korzystać z ulgi budowlanej w 2014 i 2015 roku?
  • jakie są najnowsze limity zwrotu VAT za materiały budowlane?
  • zakup jakich materiałów uprawnia do ubiegania się o zwrot VAT?

Zapraszamy do  poradnika Ulga budowlana zwrot VAT, w którym znajdziesz kompleksową informację oraz odpowiedzi na te i podobne pytania.

Wniosek złożony w II kwartale 2018
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.145 zł = 290.150 zł * 12,195 % = 35.383,79 zł 30m2 * 4.145 zł =124.350 zł* 12,195 % = 15.164,48 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2017 na FV:
22% VAT 4.145 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
23% VAT 4.145 65,22 % 35.384 zł 15.164 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.145 zł = 290.150 zł * 9,959 % = 28.896,04 zł 30m2 * 4.145 zł =124.350 zł * 9,959 % = 12.384,02 zł
22% VAT 4.145 zł 55,23 % 28.896 zł 12.384 zł
23% VAT 4.145 zł 55,23 % 28.896 12.384 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2018
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.097 zł = 286.790 zł * 12,195 % = 34.974,04 zł 30m2 * 4.097 zł =122.910 zł* 12,195 % = 14.988,87 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2017 na FV:
22% VAT 4.097 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 4.097 zł 65,22 % 34.974 zł 14.989 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.097 zł = 286.790 zł * 9,959 % = 28.561,42 zł 30m2 * 4.097 zł =122.910 zł * 9,959 % = 12.240,61 zł
22% VAT 4.097 zł 55,23 % 28.561 zł 12.241 zł
23% VAT 4.097 zł 55,23 % 27.561 12.241 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2017
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.014 zł = 280.980 zł * 12,195 % = 34.265,51 zł 30m2 * 4.014 zł =120.420 zł* 12,195 % = 14.685,22 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2017 na FV:
22% VAT 4.014 zł 68,18 % łącznie limit w III kw. łącznie limit w III kw.
23% VAT 4.014 zł 65,22 % 34.266 zł 14.685 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.014 zł = 280.980 zł * 9,959 % = 27.982,80 zł 30m2 * 4.014 zł =120.420 zł * 9,959 % = 11.992,63 zł
22% VAT 4.014 zł 55,23 % 27.983 zł 11.993 zł
23% VAT 4.014 zł 55,23 % 27.983 11.993 zł
Wniosek złożony w II kwartale 2017
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 12,195 % = 34.146,00 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł* 12,195 % = 14.634,00 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2015 na FV:
22% VAT 4.000 zł 68,18 % łącznie limit w IV kw. łącznie limit w IV kw.
23% VAT 4.000 zł 65,22 % 34.146 zł 14.634 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.000 zł = 280.000 zł * 9,959 % = 27.885,20 zł 30m2 * 4.000 zł =120.000 zł * 9,959 % = 11.950,80 zł
22% VAT 4.000 zł 55,23 % 27.885 zł 11.951 zł
23% VAT 4.000 zł 55,23 % 27.885 11.951
Wniosek złożony w I kwartale 2017
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 12,195 % = 33.813,08 zł 30m2 * 3.961 zł =118.830 zł* 12,195 % = 14.491,32 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2016 na FV:
22% VAT 3.961 zł 68,18 %

łącznie limit

w I kw. 2016

33.813 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
14.491 zł

23% VAT 65,22 %

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.961 zł = 277.270 zł * 9,959 % = 27.613,32 zł 30m2 * 3.961 zł = 118.830 zł * 9,959 % = 11.834,28 zł
22% VAT 3.961 zł 55,23 %

łącznie limit

w I kw. 2016
27.613 zł

łącznie limit

w I kw. 2016
11.834 zł

23% VAT
  • Art. 1. 1.  ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468)
  • Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
    (Dz.U. 2013 poz. 1304)