Mały podatnik PIT

Redakcja PIT.pl
RokMały podatnik PIT
20222'000’000 €9’188’000 PLN
20212’000’000 €9'031'000 PLN
20202’000’000 €8'747'000 PLN

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie.

Limit dotyczy wszystkich przychodów, nie tylko przychodów z działalności gospodarczej.

Limit jest identyczny, jak dla podatku PIT.

  • Art.5a ust. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm.)
    ,, Ilekroć w ustawie jest mowa o:
    małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł."

Archiwum - Mały podatnik PIT

Archiwum - Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo przychodu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, mogą korzystać z tzw. kredytu podatkowego w związku z rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie. Limit dotyczy wszystkich przychodów, nie tylko przychodów z działalności gospodarczej. Limit jest identyczny, jak dla podatku PIT