Limity ryczałtu najem

08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )

Najem i dzierżawa - limity dla zryczałtowanego podatku dochodowego

PrzychódStawka ryczałtu
brak limitu8,5 %*

*Nowe przepisy wprowadziły korzystne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatnych nieruchomości). Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje niższa stawka ryczałtu od całego przychodu z najmu. Nie ma już limitu ...

  • Art. 6. 1a. oraz Art. 12. 1. ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.):