Najem prywatny. Zmiany w limitach przychodów od 1 lipca 2023 r.

Iwona Maczalska

1 lipca zmienią się limity przychodów dla małżonków wynajmujących prywatnie nieruchomości. Zmiana ma znaczenie z uwagi na wysokość stawki podatku od ryczałtu (8,5% lub 12,5%). Co dokładnie oznacza dla małżonków?

» Najem i dzierżawa - limity dla zryczałtowanego podatku dochodowego na lata 2022-2023

Zmiany w limitach przychodów determinujących  wysokość stawki ryczałtu od najmu prywatnego małżonków, wynika z Ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1059). Chodzi dokładnie o art. 8 pkt 1, który zmienia dotychczasowe brzmienie art. 12 ust. 13 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540). Co dokładnie się zmieni?

Wynajem prywatny. Zmiany od 1 lipca 2023

Źródło: shutterstock

Limit przychodów a stawka ryczałtu od wynajmu

W myśl dotychczasowych przepisów, każdy najem prywatny może być podatkowany wg. stawki 8,5% lub 12,5%. To, jaka stawka będzie miała zastosowanie, zależy od wysokości uzyskiwanych przychodów. W przypadku przychodów do kwoty 100 000 zł rocznie ryczałt wynosi 8,5%, natomiast po przekroczeniu wspomnianej kwoty podatnik zobowiązany jest zapłacić podatek w wysokości 12,5% od nadwyżki. Obecnie limit ten dotyczy obojga małżonków. To właśnie niebawem się zmieni.

 

Wyższy limit przychodów dla małżonków

Zmiana, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 roku polegać będzie na rozdzieleniu limitu przychodów na każdego z małżonków. Oznacza to, że każdy małżonek będzie miał swój własny limit przychodów wynoszący. 100 tys. zł przychodu rocznie. W przypadku, gdy małżonkowie postanowią o złożeniu stosownego oświadczenia, że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 tys. zł (100 tys. x 2).

Źrodło: dziennikustaw.gov.pl

Więcej o nowych zmianach znajdziesz w artykule ,,Korzystne zmiany dla małżonków rozliczających przychody z najmu za 2023 r.".

Od kiedy będą miły zastosowanie nowe przepisy?

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 lipca. Zgodnie z nimi nowe limity będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

WynajemRyczałt