Pobierz e-pity 2020

Wynajem

Opodatkowanie najmu nieruchomości - zmiany w 2021 roku

W styczniu 2021 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy prawa dotyczące opodatkowania wynajmu nieruchomości. W myśl zmian osoby trudniące się wynajmem nieruchomości zarówno prywatnie, jak również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będą mogły rozliczyć swoje przychody na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego ...

Opodatkowanie najmu nieruchomości - zmiany w 2021 roku

Ochrona najemcy w czasie epidemii

Normy zabezpieczające interesy najemcy lokali mieszkalnych i usługowych zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z 31 marca 2020 r. Najemcy wywiązujący się ze swych obowiązków dotyczących w szczególności regulowania czynszu, czy prawidłowego korzystania z lokalu, nie muszą obawiać się utraty tytułu ...

Ochrona najemcy w czasie epidemii

Odstąpienie od umowy najmu poza kosztami podatkowymi

Tematyka podatkowego rozliczenia umów najmu zawiera szereg ciekawych zagadnień. Jednym z nich jest problematyka kwalifikacji wydatków związanych z odstąpieniem od umowy najmu do kosztów podatkowych. Podatnicy będący najemcami lub planujący wynajem, którzy zawarli umowę lub umowę przedwstępną, często nie są świadomi, że w zależności od okoliczności skutki podatkowe takich rozliczeń mogą być odmienne ...

Odstąpienie od umowy najmu poza kosztami podatkowymi