Wynajem

Eliminowanie punktów spornych przy najmie lokali

Wiele sporów na tle stosunku najmu powstaje na etapie rozliczeń dokonanych po zakończeniu umowy. W szczególności chodzi o rozliczenia związane z nakładami na wynajętą rzecz i kaucjami oraz kosztami robót mającymi na celu przywrócenie pierwotnego stanu lokalu ...

Eliminowanie punktów spornych przy najmie lokali

PIT roczny wynajmującego

To, którą deklarację złoży wynajmujący nieruchomości (lokale mieszkalne, biurowe, magazyny, palce, grunty), zależy od decyzji podjętej przed rozpoczęciem najmu (zawarciem umowy) lub w przypadku umów zawartych na okres przekraczający rok kalendarzowy - od decyzji podjętej na początku roku ...

PIT roczny wynajmującego