Wynajem

PIT roczny wynajmującego

To, którą deklarację złoży wynajmujący nieruchomości (lokale mieszkalne, biurowe, magazyny, palce, grunty), zależy od decyzji podjętej przed rozpoczęciem najmu (zawarciem umowy) lub w przypadku umów zawartych na okres przekraczający rok kalendarzowy - od decyzji podjętej na początku roku ...

PIT roczny wynajmującego