Wspólne rozliczenie PIT

Rozliczenie samotnego rodzica za 2022 r.

Jednym z efektów wejścia w życie z dniem 1 lipca br. nowelizacji ustawy o pdof, nazywanej Polskim Ładem 2.0, jest likwidacja wprowadzonej do niej z dniem 1 stycznia 2022 r. ulgi dla samotnych rodziców/opiekunów w postaci odliczania od podatku kwoty 1.500 zł. Ulga ta miała zastąpić ...

Rozliczenie samotnego rodzica za 2022 r.

W aplikacji Twój e-PIT na podatników będzie czekać jedno rozliczenie za 2022 r.

Resort finansów przygotuje za podatników jedno rozliczenie za 2022 r. Mimo wielu zmian w PIT, jakie wprowadzono w podatku dochodowym od osób fizycznych KAS przygotuje jeden PIT. Podatnik, który będzie chciał porównać czy stracił na zmianach w podatkach będzie musiał samodzielnie porównać rozliczenia. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie informował podatników o zwrocie podatki w terminie 21 dni od złożenia zeznania.

W aplikacji Twój e-PIT na podatników będzie czekać jedno rozliczenie za 2022 r.