Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?

Katarzyna Sudaj

Jeśli kwota odliczenia ulgi prorodzinnej przekracza sumę zaliczek na podatek pobranych w trakcie 2022 roku, to podatnik może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci, pod warunkiem, że zauważy to w usłudze Twój e-PIT i samodzielnie uzupełni pozycję „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci”.

Wielu podatników dziwi się, że w PIT-37 przygotowanym dla niego przez KAS w ramach usługi MF Twój e-PIT „wychodzi” im niższy zwrot podatku z zeznania rocznego niż mieli np. w ubiegłym roku, a teoretycznie nic się nie zmieniło, bo nadal odliczają tylko i wyłącznie ulgę na dwoje dzieci. Dlaczego rok temu zwrot przekraczał 2 tys. zł, a teraz Twój e-PIT pokazuje im mniej np. 1300 zł czy 800 zł? Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach.

» Ulga prorodzinna na dziecko urodzone w tracie 2022 roku - wysokość odliczenia

Zakładając, że nie zmieniły się znacząco przychody podatnika, dzieci nie stały się pełnoletnie i nie zaczęły zarabiać samodzielnie ponad limit, co powodowałoby utratę praw do ulgi przez rodziców, to co mogło się zmienić?

W zasadzie nic, jeśli rozlicza się deklarację PIT w programie rocznym np. e-pity 2022 – w podsumowaniu program naliczy podatnikowi ponad 2 tys. zł zwrotu z tytuły ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci. Inaczej, gdy będziemy polegać na rozliczeniu PIT wstępnie przygotowanym w usłudze Twój e-PIT.

Już po zalogowaniu do Twój e-PIT, na pierwszym ekranie jest podsumowanie, na którym podatnika może zdziwić niższa niż w poprzednim roku nadpłata do zwrotu z PIT.

kwota nadpłaty w Twój e-PIT
Źródło: opracowanie własne, Twój e-PIT

Jeśli podatnik od razu, bez sprawdzania szczegółów rozliczenia, kliknie „Akceptuj i wyślij”, to pozostaje mu złożenie korekty PIT. Dociekliwy właściciel PIT-37 zacznie sprawdzać rozliczenie i szukać przyczyny.

Okazuje się, że wysokość wskazanej nadpłaty równa jest sumie zaliczek na podatek dochodowy pobranych w trakcie 2022 roku przez płatnika PIT np. pracodawcę. Informację o tym znajdziemy wybierając „Podgląd PIT” przygotowanego przez system MF – zarówno w podglądzie pełnym czy uproszczonym znajdziemy informację o sumie pobranych zaliczek.


Źródło: opracowanie własne, Twój e-PIT

Jest ona taka sam jak kwota nadpłaty do zwrotu wyliczona przez system w deklaracji przygotowanej przez Twój e-PIT.

I problem ten został zauważony przez podatników, którzy nas alarmują i dyskutują, skąd różnice w PIT-37 rozliczonym przez zewnętrzy program, a przygotowanym w ramach Twój e-PIT:
Mam drobny problem .. PIT 11 rozliczony na dwa sposoby. Jeden przez e-deklaracje drugi US. Nie mam pojęcia skąd taka rozbieżność w końcowej tabeli... zwłaszcza chodzi mi o zasadność kwoty z pozycji 125.

komentarze z FB
Źródło: komentarze FB

W usłudze Twój e-PIT musisz samodzielnie wypełnić „zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci”

Podatnicy obeznani w temacie rozliczeń rocznych wyraźnie widzą, że kwota zwrotu z ulgi na dzieci jest zbyt mała. Jeden z komentujących celnie wyjaśnia: „Poprzednio był załącznik PIT-UZ, teraz go nie ma. W związku z tym, że kwota zwrotu ulgi na dzieci przekracza kwotę odprowadzonego podatku, należy zaznaczyć box, aby różnica została zwrócona z odprowadzonych składek. Bez zaznaczenia tej opcji wychodzi Państwu różnica taka jak na załączonych zdjęciach.„

Uwaga!

W tym tkwi szkopuł – aby w usłudze Twój e-PIT podatnik mógł otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci, w przypadku gdy kwota ulgi jest większa od należnego od podatnika podatku, musi samodzielnie skorzystać z funkcjonalności „dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci”.

Skoro już wiemy, co musimy zrobić, aby otrzymać pełną kwotę wynikającą z uprawnień do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT, to sprawa wydaje się prosta. Czy na pewno?

Jak krok po kroku dodać zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” w Twój e-PIT

Na ekranie startowym, po zalogowaniu do Twój e-PIT, należy wybrać „Dodaj lub zmień ulgi”

Źródło: opracowanie własne, Twój e-PIT

Następnie w podsumowaniu ulgi prorodzinnej należy kliknąć w „Dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci”.

Dodaj zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci

Źródło: opracowanie własne, Twój e-PIT

A tam pojawi się nam taki ekran:

Dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci

Źródło: opracowanie własne, Twój e-PIT

I w tym miejscu – jak tłumaczy resort finansów - podatnik samodzielnie wypełnia pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (poz. 125 z PIT-37)”. Wówczas pozycja „Dodatkowa kwota do zwrotu z ulgi na dzieci (poz. 129 z PIT-37)” zostanie wypełniona automatycznie. Zatwierdzenie wprowadzonych danych spowoduje wyświetlenie informacji o wysokości kwoty dodatkowego zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci i uwzględnienie jej w zeznaniu.

Tylko co tam wpisać? W pierwszej chwili wydaje się, że kwotę, która została podana w poz. 125 w PIT-37 przygotowanym w usłudze Twój e-PIT. Jeśli przeklikamy się trzykrotnie, aby wrócić do podsumowania Twojego e-PIT-a, by sprawdzić co jest wpisane w tej poz. 125 i poz. 129, to okazuje się, że są one puste! To co podatnik ma wpisać w zakładce „Dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci” w Twój e-PIT?

Okazuje się, że trzeba dysponować najlepiej kalkulatorem, odnaleźć w przygotowanym PIT-37 (lub w PIT-11 od pracodawcy, jeśli już taki otrzymaliśmy) kwoty składek ZUS – na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Należy zsumować te kwoty, by móc je wpisać właśnie w pole „Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (poz. 125 z PIT-37)”.

Cofamy się więc znów do podglądu PIT-37 i z Części E. Odliczenia od dochodu spisujemy kwotę składek na ubezpieczenie społeczne (poz. 106), a w Części G. Odliczenia od podatku sprawdzamy kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne (poz. 116). Sumujemy i otrzymany wynik wpisujemy (po ponownym trzykrotnym przeklikaniu do zakładki ) we wskazane pole i zatwierdzamy zmiany.

Źródło: opracowanie własne, Twój e-PIT

Dopiero ten zabieg spowoduje, że usługa Twój e-PIT naliczy nam pełną kwotę zwrotu ulgi prorodzinnej w przypadku, gdy suma zaliczek pobranych w ciągu roku, nie pokrywa kwoty odliczenia w ramach ulgi na dzieci.

Źródło: opracowanie własne, Twój e-PIT

Tak wprowadzone zmiany należy jeszcze zapisać, by zostały zapamiętane w systemie.

To uzupełnienie danych, w celu otrzymania pełnego, przysługującego podatnikowi zwrotu nie jest tak oczywiste, jak by mogło się wydawać – zwłaszcza dla laika. Jeden z podatników nawet złośliwie skomentował: „ he he he... bo MF przygotowało tak PIT-y, żeby zwrócić ci co zapłaciłaś (zaliczki), a nie to co możesz dostać… ukłon w stronę 'rozgarniętych" podatników...” .

Ulga na dzieciRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITPIT-37PIT-36Odliczenia w PITTwój e-PIT