PIT-36

Zwolnienie z PIT dla marynarzy w Sejmie

W środę 31 lipca posłowie zajmą się projektem ustawy dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego dochodów marynarzy uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, wykonywanej łącznie przez okres co najmniej 183 dni w roku podatkowym, w żegludze międzynarodowej na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów ...

Zwolnienie z PIT dla marynarzy w Sejmie

MF: Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji wg zasad od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało informację w sprawie sposobu składania i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

MF: Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji wg zasad od 1 stycznia 2019 r.

MF opublikowało objaśnienia do IP BOX, tj. od preferencji dającej stawkę 5% na PIT i CIT

Ministerstwo Finansów wydało 86 stronicowe objaśnienie do wprowadzonych zmian w podatku PIT i CIT. Objaśnienia podatkowe dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property), tj. art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.1 oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r...

MF opublikowało objaśnienia do IP BOX, tj. od preferencji dającej stawkę 5% na PIT i CIT