Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-NZS

Iwona Maczalska 07.01.2020 13:02 (aktualizacja: )

W 2019 roku wprowadzono nowy druk PIT-NZS. Dotyczy on dochodu uzyskanego z niezrealizowanych zysków, lecz osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego exit tax tzw. podatek od wyjścia. Konsekwencją tych zmian było opublikowanie 12 czerwca 2019 roku rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U. 2019 poz. 1089) w drodze którego wprowadzono nowe druki dotyczące podatku od niezrealizowanych zysków. Mowa tu o formularzach:

  1. PIT-NZ – deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków,
  2. PIT-NZS – deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku,
  3. PIT/NZI – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Druki te mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 roku.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-NZSDeklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
- druk dostępny niebawem

Kto zobowiązany jest rozliczyć deklarację PIT-NZS?

Deklaracja PIT-NZS skierowana jest do przedsiębiorstw, które w 2021 roku uzyskały dochód z niezrealizowanych zysków. Chodzi jednak wyłącznie o przedsiębiorstwa, których majątek został otrzymany w drodze spadku.

Exit tax - kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

Stawka podatku od niezrealizowanych zysków, związana ze zmianą rezydencji podatkowej (siedziby bądź miejsca zamieszkania) uzależniona jest od wartości początkowej przenoszonego majątku. Może wynosić 3% lub 19%. Stawka 19% zastosowanie ma do składników majątku o znanej wartości początkowej, natomiast stawka 3% do tych składników majątku, których wartość nie jest ustalona.

W konsekwencji osoby fizyczne zobowiązane są do zapłaty podatku, gdy zdecydują się przenieść za granicę przedsiębiorstwo o wartości majątku przekraczającego 4 miliony złotych. Podatek ten w kontekście osób prawnych należny jest z kolei od łącznej wartości przeniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub każdorazowego składnika majątku, który opuścił Polskę, bez względu na jej wartość.

Więcej na ten temat znajdziesz w artykule ,, Exit tax - podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych”.

Termin składania deklaracji PIT-NZS

Deklarację PIT-NZS należy złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 milionów złotych, jeżeli po miesiącu w którym łączna wartość rynkowa składników majątku przekroczyła kwotę 4 milionów złotych przenoszone są kolejne składniki majątku – do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki.

Oznacza to, że zarówno opłacenia podatku jak i złożenia deklaracji PIT-NZS należy dokonać najpóźniej do 7 dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do przeniesienia majątku.

PIT-36Exit TaxRozliczenie roczne