PIT-28/A

08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-28/A ryczałt - przedsiębiorca, najem

Załącznik PIT-28/A składany jest w związku z samodzielną działalnością gospodarczą lub najmem (podnajmem) rozliczanymi ryczałtowo. Załącznik służy wyszczególnieniu kwot według poszczególnych stawek ryczałtu. Wypełnia się go na podstawie danych z ewidencji prowadzonych w trakcie roku 2018 oraz podsumowanych z końcem tego okresu.

Druk PIT-28/A jest w zasadzie nieodłącznym elementem deklaracji PIT-28, zatem zostanie złożony zarówno, gdy ryczałtem rozlicza się prowadzący działalność gospodarczą, jak i prowadzący najem lub dzierżawę. Wyjątkiem od tej zasady są spółki cywilne i jawne, które rozliczając się ryczałtowo składają PIT-28/B.

Podatnik prowadzący działalność lub najem oraz dodatkowo posiadający udziały w spółkach – opodatkowane ryczałtem – składa zarówno załącznik PIT-28/A, jak i PIT-28/B. Rozliczający ryczałt z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie złożą natomiast PIT/B. Wystarczającym jest PIT-28/A (lub PIT-28/B, w zależności od rodzaju dochodów).

Przychody ze spółki sumuje się z innymi przychodami rozliczanymi ryczałtowo dopiero w deklaracji PIT-28, nie należy natomiast dodawać tych wartości i wpisywać ich sumy w PIT-28A.

Załącznik PIT-28/A składają:

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-28 (20)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (17)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (14)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

RyczałtWynajemRozliczenie roczne