PIT-28/A

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-28/A ryczałt - przedsiębiorca, najem

Uwaga!

Dla deklaracji PIT-28 dla rozliczeń od 2019 roku został usunięty załącznik PIT-28/A przez Ministerstwo Finansów. Kwoty przychodów znajdują się na druku PIT-28 w części C. Wszystkie informacje niezbędne dla organów podatkowych, zwarte na PIT-28/A pobierane są z rejestru CEiDG oraz zawarte są w deklaracji PIT-28.

archiwalne: Załącznik PIT-28/A składany był do rozliczeń za 2018 rok i wczećniejszych w związku z samodzielną działalnością gospodarczą rozliczaną ryczałtowo. Załącznik służy wyszczególnieniu kwot według poszczególnych stawek ryczałtu. Wypełnia się go na podstawie danych z ewidencji prowadzonych w trakcie roku 2021 oraz podsumowanych z końcem tego okresu.

 

pit-28 ryczałt
Źródło: FORUM

Przychody ze spółki sumuje się z innymi przychodami rozliczanymi ryczałtowo dopiero w deklaracji PIT-28, nie należy natomiast dodawać tych wartości i wpisywać ich sumy w PIT-28A.

Załącznik PIT-28/A składają:

RyczałtWynajemRozliczenie roczne