PIT-28/A

08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-28/A ryczałt - przedsiębiorca, najem

Załącznik PIT-28/A składany jest w związku z samodzielną działalnością gospodarczą lub najmem (podnajmem) rozliczanymi ryczałtowo. Załącznik służy wyszczególnieniu kwot według poszczególnych stawek ryczałtu. Wypełnia się go na podstawie danych z ewidencji prowadzonych w trakcie roku 2019 oraz podsumowanych z końcem tego okresu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2019.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Druk PIT-28/A jest w zasadzie nieodłącznym elementem deklaracji PIT-28, zatem zostanie złożony zarówno, gdy ryczałtem rozlicza się prowadzący działalność gospodarczą, jak i prowadzący najem lub dzierżawę

Podatnik prowadzący działalność lub najem oraz dodatkowo posiadający udziały w spółkach – opodatkowane ryczałtem – składa za 2019 r. wyłącznie załącznik PIT-28/A (wyeliminowano obowiązek składania PIT-28B).  Rozliczający ryczałt z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie złożą natomiast PIT/B. Wystarczającym jest PIT-28/A.

Przychody ze spółki sumuje się z innymi przychodami rozliczanymi ryczałtowo dopiero w deklaracji PIT-28, nie należy natomiast dodawać tych wartości i wpisywać ich sumy w PIT-28A.

Załącznik PIT-28/A składają:

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-28 (20)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (17)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (14)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

 

RyczałtWynajemRozliczenie roczne