PIT-28/A

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT-28/A ryczałt - przedsiębiorca, najem

Uwaga!

Dla deklaracji PIT-28 dla rozliczeń od 2019 roku został usunięty załącznik PIT-28/A przez Ministerstwo Finansów. Kwoty przychodów znajdują się na druku PIT-28 w części C.

Załącznik PIT-28/A składany jest w związku z samodzielną działalnością gospodarczą rozliczaną ryczałtowo. Załącznik służy wyszczególnieniu kwot według poszczególnych stawek ryczałtu. Wypełnia się go na podstawie danych z ewidencji prowadzonych w trakcie roku 2021 oraz podsumowanych z końcem tego okresu.

Podatnik prowadzący działalność lub najem oraz dodatkowo posiadający udziały w spółkach – opodatkowane ryczałtem – składa za 2021 r. wyłącznie załącznik PIT-28/A (wyeliminowano obowiązek składania PIT-28B).  Rozliczający ryczałt z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie złożą natomiast PIT/B. Wystarczającym jest PIT-28/A.

pit-28 ryczałt
Źródło: FORUM

Przychody ze spółki sumuje się z innymi przychodami rozliczanymi ryczałtowo dopiero w deklaracji PIT-28, nie należy natomiast dodawać tych wartości i wpisywać ich sumy w PIT-28A.

Załącznik PIT-28/A składają:

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-28 (20)Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- druk dostępny niebawem
PIT-28/A (17)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
- druk dostępny niebawem
PIT-28/B (14)Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
- druk dostępny niebawem

 

RyczałtWynajemRozliczenie roczne