PIT/DS działy specjalne produkcji rolnej

08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT/DS - dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w PIT za 2021 w 2022 roku

Od 2016 roku obowiązują nowe regulacje w zasadach rozliczeń podatników uzyskujących dochody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnych. W myśl zmian podatnicy ustalający dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, informacje o działach specjalnych będą obowiązani wykazywać na nowym druku PIT/DS.

PIT/DS a PIT-6 

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnych ustalali na podstawie prowadzonych ksiąg (KPiR bądź ksiąg rachunkowych) oraz samodzielnie obliczali zaliczki na podatek dochodowy, nie muszą jak dotychczas składać deklaracji PIT-6.

W takim przypadku podatnicy zobowiązani będą wyłącznie do przekazania informacji o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej na nowym druku PIT/DS. Informację tę, należy dołączyć do zeznania PIT-36 bądź PIT-36L.

Korzystają z niej naldal podatnicy rozliczający się poprzez opodatkowanie działów specjalnych ryczałtowo (na podstawie norm ustalanych dla określonego rodzaju działalności rolnej). 

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2021 r.

Wzór druku PIT/DS za 2021 rok

Druk zeznania PIT-36, PIT-36L oraz załącznika PIT/DS można pobrać korzystając z poniższej tabeli:
 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT/DS (4)Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
- druk dostępny niebawem
PIT-36 / PIT-36S (26)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2021 r.
- druk dostępny niebawem
PIT-36L / PIT-36LS (15)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2021 r.
- druk dostępny niebawem

Uwaga!

Małżonkowie, bez względu na formę rozliczania zeznania podatkowego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) zobowiązani są do złożenia odrębnego załącznika PIT/DS.

RolnikRozliczenie rocznePodatek PIT