PIT/DS działy specjalne produkcji rolnej

Iwona Maczalska 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

PIT/DS - dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w PIT 2018

Od 2016 roku obowiązują nowe regulacje w zasadach rozliczeń podatników uzyskujących dochody z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnych. W myśl zmian podatnicy ustalający dochód na podstawie prowadzonych ksiąg, informacje o działach specjalnych będą obowiązani wykazywać na nowym druku PIT/DS.

PIT/DS zamiast PIT-6 od 2018 roku

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699).

W myśl zmian podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnych ustalali w 2016 i 2017 roku na podstawie prowadzonych ksiąg (KPiR bądź ksiąg rachunkowych) oraz samodzielnie obliczali zaliczki na podatek dochodowy, nie muszą jak dotychczas składać deklaracji PIT-6.

W takim przypadku podatnicy zobowiązani będą wyłącznie do przekazania informacji o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej na nowym druku PIT/DS. Informację tę, należy dołączyć do zeznania PIT-36 bądź PIT-36L.

<< Sprawdź normy szacunkowe działów specjalnych produkcji rolnej za 2018 rok

Wzór druku PIT/DS za 2018 rok

W rocznych rozliczeniach PIT za 2017 rok zastosowanie ma wzór numer 1 druku PIT/DS.

Został on określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 440).

Druk zeznania PIT-36, PIT-36L oraz załącznika PIT/DS można pobrać korzystając z poniższej tabeli:
 

Deklaracja PobierzOpis deklaracji
PIT/DS (2)Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-36 (25)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika
PIT-36L (14)Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Uwaga!

Małżonkowie, bez względu na formę rozliczania zeznania podatkowego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) zobowiązani są do złożenia odrębnego załącznika PIT/DS.

RolnikRozliczenie roczne Podatek PIT