Rolnik

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolnika

Od 3 sierpnia 2020 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wnioski należy złożyć do końca sierpnia do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów ...

Zwrot akcyzy za paliwo dla rolnika