Deklaracje PIT

PIT-16APIT-28/APIT-28/BPIT-28PIT-2K ulga budowlana odsetkowaPIT-36LPIT-36PIT-37PIT-38PIT-39PIT/BR działalność badawczo-rozwojowaPIT/BPIT/DS działy specjalne produkcji rolnejPIT/DPIT/M dochody dzieciPIT-OPPIT/OPIT/UZPIT-WZPIT/ZG dochody zagranicznePIT/Z kredyt podatkowyPIT/MIT

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 14:25 (aktualizacja: )

Chcąc wypełnić obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za poprzedni rok, podatnik w pierwszy kroku musi zdecydować, na jakim formularzu PIT powinien się rozliczyć. Który druk PIT jest przeznaczony dla niego? W celu odpowiedzi na to pytanie trzeba określić, jaki rodzaj dochodów podatnik osiągnął w ciągu całego 2018 roku.

Dla kogo PIT-36

Deklaracja PIT-36 wypełniają ci podatnicy, którzy w trakcie roku lub na jego koniec są zobowiązani do obliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej lub kwartalnej) i samodzielnego przekazania jej na rachunek urzędu skarbowego. 

Formularz ten obejmuje więc dochody, od których podatek odprowadza się bez pośrednictwa płatnika (np. pracodawcy). Dotyczy on głównie działalności gosppdarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Pamiętajmy, że przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, rozliczają swoje przychody na druku PIT-36L. Natomiast dochody z najmu prywatnego lub działalności opodatkowej zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinny zostać wpisane do zeznania PIT-28.

Dla kogo PIT-37

Deklaracja PIT-37 obejmuje przede wszystkim dochody uzyskane z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenie i o dzieło. Ten druk mogą również wypełnić emeryci, którzy po uzyskaniu informacji PIT-11A/40A z ZUS, chcą odliczyć ulgi podatkowe. 

Warunkiem jest, aby wszystkie przychody uzyskane w całym 2017 roku, zostały opodatkowane za pośrednictwem płatnika. Innymi słowy - płatnik PIT np. pracodawca czy zleceniodawca w trakcie roku oblicza i pobiera należny podatek dochodowy i w naszym imieniu przekazuje zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w danym roku podatkowym. Formularz ten wypełnia płatnik PIT (np. pracodawca) i przekazuje po jednym egzemplarzu do urzędu skarbowego oraz dla podatnika (np. pracownika).

Rozliczenie roczne Podatek PIT