MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości ponownie ją sprzedadzą, muszą zapłacić podatek z tego tytułu. Jeżeli jednak pozyskane w ten sposób środki wydadzą na własne cele mieszkaniowe, skorzystają ze zwolnienia z podatku.  Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną, w której  wyjaśnia wątpliwości w zakresie wydatków na cele mieszkaniowe. Na liście jest m.in zakup i instalacja kuchenki, okapu, mebli na wymiar czy oświetlenia.

» Czy prywatnie wynajmujący mieszkania są podatnikami VAT? Interpretacja ogólna

Wydana przez Ministra Finansów 13 października 2021 r. interpretacja ogólna w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego,  doprecyzowuje katalog wydatków jakie podatnik może ponieść aby pomniejszyć należny podatek do zapłaty.

» Przychód ze sprzedaży nieruchomości rozlicz na deklaracji PIT-39

Podatek do zapłaty po sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z wydaną interpretacją ogólną , jeżeli zakupiona przez podatnika nieruchomość zostanie sprzedana przed upływem 5 lat, nabywca powinien zapłacić 19-proc. podatek od dochodu z jej sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Skorzystanie z ulgi mieszkaniowej może obniżyć zobowiazanie, jednak aby z niej skorzystać należy  w ciągu 3 lat pieniądze z tej sprzedaży zostaną wydane na własne cele mieszkaniowe, np. zakup innej nieruchomości, w której podatnik zamieszka lub jej remont czy przebudowę (art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT).

Interpretacja ogólna MF precyzuje co jest wydatkiem na cele mieszkaniowe

Źródło: shutterstock

Interpretacja ogólna  z 13 października 2021 r. precyzuje definicje 

Typ wydatków, które można zakwalifikować jako poniesione na własne cele mieszkaniowe, został określony w art. 21 ust. 25 ustawy PIT. Są to m.in. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Jak wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski: Ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęcia „remont” oraz „budowa”, nie zawiera także odrębnego katalogu, który wskazywałby, które konkretnie wydatki i inwestycje mogą mieścić się w obrębie tych pojęć. Może to skutkować różną interpretacją przepisów przez organy skarbowe i przez podatników. W efekcie nie jest jasne, czy wydatek na zakup i instalację kuchenki gazowej jest wydatkiem na cel mieszkaniowy, czy zwykłym wyposażeniem mieszkania. Interpretacja ogólna, którą właśnie wydało Ministerstwo Finansów, doprecyzowuje i dokładnie określa listę wydatków oraz warunki jakie powinien spełnić nowy właściciel nieruchomości, aby bezpiecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

» Podatek od nieruchomości 2021

Co jest wydatkiem na cele mieszkaniowe? 

Wydana  interpretacja ogólna Ministra Finansów dotyczy kwalifikacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na zakup i montaż: 

  1. kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  2. szafki stanowiącej element mocowania umywalki będącej kompletem z tą umywalką, 
  3.  oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących, 
  4. okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego, 
  5. mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby, 
  6.  mebli w zabudowie kuchennej

Wskazane powyżej wydatki zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT.

Wydana interpretacja pozwoli podatnikom na zmniejszenie ostatecznego podatku do zapłaty lub nawet umożliwią pełne zwolnienie z tego podatku.

 

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się tutaj:

Interpretacja ogólna N r D D 2 . 8 2 0 2 . 4 . 2 0 2 0 M I N I S T R A F I N A N S Ó W , F U N D U S Z Y I P O L I T Y K I R E G I O N A L N E J z dnia 13 października 2021 r.

 

Podatki 2021NieruchomościDarowizna i spadek