Podatki 2021

Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną

Instytucje obowiązane muszą wdrożyć i realizować specjalne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji do obowiązków instytucji obowiązanych należy stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego. W szczególności chodzi tu o ...

Identyfikacja klienta przez instytucję obowiązaną

Zmiana zasad składania VAT-26

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, powinni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek z nimi związany. Termin ten od 1 października 2021 r. ulegnie zmianie ...

Zmiana zasad składania VAT-26

Pakiet SLIM VAT 2 z podpisem Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT. Celem nowelizacji było wprowadzenie do przepisów tzw. pakietu SLIM VAT 2 (Simple Local And Modern VAT), który ma uprościć rozliczanie przez podatników podatku od towarów i usług. To kontynuacja zmian, które wprowadzono pod koniec 2020 r. w ramach pakietu SLIM VAT ...

Pakiet SLIM VAT 2 z podpisem Prezydenta