Pobierz e-pity 2020

Podatki 2021

Elektroniczne tytuły wykonawcze od 30 kwietnia 2021 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że od 30 kwietnia wierzyciele wyślą elektronicznie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, które miały obowiązywać od 30 lipca 2020 r. Pandemia jednak przesunęła plany ustawodawcy. Teraz egzekucja będzie szybsza i sprawniejsza.

Elektroniczne tytuły wykonawcze od 30 kwietnia 2021 r.