Emerytura lub renta a rozliczenie PIT za 2021 r. Kto musi złożyć zeznanie do 2 maja 2022 r.?

Ewelina Czechowicz

Emeryci i renciści otrzymali do końca lutego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIT-40A lub PIT-11A. Na podstawie tych dokumentów niektórzy z nich muszą zeznanie podatkowe. Kiedy będąc na emeryturze trzeba złożyć PIT a kiedy warto to zrobić? Kto nie musi rozliczać się z fiskusem?

Niektórzy z podatników odkąd pojawiają się reklamy mówiące o gotowym PIT ze skarbówki zadają pytania czy muszą złożyć swoje zeznania. Część tych pytań dotyczy emerytów i rencistów. Czy emeryci muszą składać rozliczenie PIT za 2021 r.? Tłumaczymy, kto powinien złożyć zeznanie podatkowe. 

Dwa rodzaje PIT-ów z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza podatnikom dwa rodzaje deklaracji. PIT-40, jeśli emeryt lub rencista otrzymywał świadczenie przez cały rok i nie wynika z niego kwota nadpłaty lub PIT-11A, który otrzymują osoby, u których występuje nadpłata.

Kogo nie dotyczy obowiązek rozliczenia z fiskusem za 2021 r.?

Zgodnie z obowiązujacymi przepisami, część emerytów nie ma obowiązku rozliczania z fiskusem. Deklaracji nie muszą składać osoby, które otrzymały w 2021 r. PIT-40A i:

 • nie uzyskały innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej albo,
 • nie korzystają z ulg podatkowych albo,
 • nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem albo,
 • nie rozliczają się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W takich sytuacja podatnicy nie muszą dodatkowo składać rozliczenia za ubiegły rok. PIT zostanie rozliczony automatycznie.

Zwrot podatku za 2021 r., kto i kiedy może go otrzymać? Warto złożyć elektroniczny PIT - PIT.pl

PIT emeryta kiedy trzeba rozliczyć się z fiskusem

Źródło: shutterstock

Ulgi w PIT dla emerytów i rencistów

Emeryci lub renciści mają możliwość skorzystania z wielu  ulg podatkowych w rozliczeniu za 2021 r. Osoby, które chcą skorzystać z preferencji podatkowych muszą w tym celu złożyć PIT-37 lub PIT-36 w zależności od swojej sytuacji. Katalog ulg pozwala na skorzystanie z:

Darowizny na walkę z COVID-19 w PIT za 2021 r. - PIT.pl

Darowizny - Krew - ulga - PITy roczne 2021/2022 - PIT.pl - PIT.pl

Jak skorzystać z ulg podatkowych w PIT i zmniejszyć podatek do zapłaty - PIT.pl

Przed złożeniem deklaracji podatkowej do właściwego urzędu skarbowego zawsze dobrze jest sprawdzić, czy w zeznaniu zostały ujęte wszystkie przysługujące podatnikowi odliczenia.

PIT-37 - kiedy skłąda go emeryt? 

Obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej mają emeryci lub renciści, którzy otrzymali PIT 40A i :

 • uzyskali inne dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika,
 • korzystają z ulg podatkowych,
 • rozliczają się wspólnie z małżonkiem, który uzyskał dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika,
 • rozliczają się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT-36 czy dotyczy on emerytów?

Obowiązek złożenia PIT-36 ma emeryt, który otrzymał za ubiegły rok PIT-40A i:

 • chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej,
 • uzyskał dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją, albo dochody takie uzyskał jego małżonek, z którym chce się rozliczyć wspólnie,
 • uzyskał inne dochody opodatkowane według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika lub dochody takie uzyskał jego małżonek, z którym chce się rozliczyć wspólnie,
 • uzyskał przychody z tytułu najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych lub przychody takie uzyskał jego małżonek, z którym chce się rozliczyć wspólnie,
 • uzyskał przychody z działalności nierejestrowej lub dochody takie uzyskał jego małżonek, z którym chce się rozliczyć wspólnie.

Oprócz wymienionych sytuacji ustawodawca przewidział rownież obowiązek złożenia formularza podatkowego PIT za ubiegly rok, jeżeli podatnik:

 • jest obowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • wykazuje należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

PIT emeryta a 1 proc. dla OPP

Jeżeli emeryt lub rencista, który otrzymał PIT-40A, chce przekazać 1 proc. podatku nie musi składać zeznania podatkowego, wystarczy bowiem wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie PIT-OP. Podatnicy, którzy w ubiegłym roku składali PIT-OP i nie dokonują zmiany organizacji, nie muszą ponownie składać deklaracji. 1 proc. podatku automatycznie zostanie przekazany organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wybrał w roku ubiegłym. Jeśli podatnik chciałby zmienić swój ubiegłoroczny wybór, musi złożyć nowe oświadczenie PIT-OP i wskazać organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. podatku w 2022 roku.

Polski Ład: 1% podatku dla OPP w 2022 r. na starych zasadach. W 2023 r. ograniczone wpływy - PIT.pl

Do kiedy i jak złożyć za 2021 r.?

Podatnicy maja możliwość wyboru tego w jaki sposób dokonają rozliczenia z fiskusem, mogą złożyć zeznanie roczne w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku posiadania nadpłaty warto złożyć zeznanie za pomocą Internetu. Polecamy skorzystanie z programu e-pity, który pozwoli na odliczenie wszystkich przysługujących podatnikowi ulg. Składając zeznanie podatkowe za 2022 r. trzeba pamiętać o złożeniu deklaracji w terminie. Termin na złożenie PIT-36 lub PIT-37 za 2021 r. upływa 2 maja 2022 r.

Ostatni miesiąc na rozliczenie PIT 2021. Jakie druki złożyć w US? - PIT.pl

Podatki 2021Twój e-PITWspólne rozliczenie PITKorekta PITPIT-36PIT-37Podatek PITOdliczenia w PITUlga rehabilitacyjnaUlga na dzieciEmeryturySkładka zdrowotnaPłatnik PIT1 procent dla OPPPIT-11Darowizna i spadek