Ewelina Czechowicz

Ewelina Czechowicz

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, prawie ubezpieczeniem społecznych oraz odszkodowaniach. Posiada uprawnienia mediatora sądowego oraz wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2006 r. Pracowała w kancelariach prawniczych oraz Krajowej Administracji Skarbowej.