Pobierz e-pity 2022
Ewelina Czechowicz

Ewelina Czechowicz

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, prawie ubezpieczeniem społecznych oraz odszkodowaniach. Posiada uprawnienia mediatora sądowego oraz wpis na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2006 r. Pracowała w kancelariach prawniczych oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Pobyt w ZOL lub ZOP, kiedy można odliczyć je w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT

W czasie trwającego aktualnie okresu rozliczeniowego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne — mogą odliczyć od dochodu (albo przychodu w przypadku ryczałtowców) wydatki na cele rehabilitacyjne, które są ponoszone w ramach pobytu w ZOL lub ZOP.

Pobyt w ZOL lub ZOP, kiedy można odliczyć je w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT