Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Limity podatkowe 2022. Ryczałt ewidencjonowany i mały podatnik PIT, VAT i CIT

Katarzyna Sudaj 01.10.2021 15:28 (aktualizacja: )

Kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2021 roku stanowi podstawę obliczenia ważnych limitów podatkowych. Wyższy kurs euro oznacza wyższe limity określające małego podatnika PIT i VAT, większą kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis oraz zwiększony limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 roku, a także wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości..

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość kilku istotnych wskaźników podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku. Zmiana kursu euro oznacza zmianę wysokości limitów określających małego podatnika PIT i VAT, zmianę kwoty amortyzacji jednorazowej de minimis, czy limitów do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 roku.

Limity podatkowe 2022
Źródło: shutterstock.com

Nowa stawka kursu euro na dzień 1 października a nowe limity na 2021 rok

NBP podało, że średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października wynosi 4,5941 zł. Oznacza to, że jest on wyższy niż ten obowiązujący rok temu (4,5153 zł). Podwyżka kursu euro w stosunku do dnia 1 października 2020 roku oznacza, że limity podatkowe obowiązujące od stycznia 2022 roku również ulegną podwyższeniu. Podwyższeniu ulegną więc limity:

  1. amortyzacji de minimis,
  2. małego podatnika PIT i VAT,
  3. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  4. stosowania pełnej lub uproszczonej rachunkowości.

Limit amortyzacji de minimis w 2022 roku

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
2021 50'000 euro226'000 zł
202250'000 euro230'000 zł

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT i VAT - nowy limit 2022 roku

Warunkiem rozliczania się jako mały podatnik PIT / VAT jest uzyskiwanie niewielkiego obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik PIT
20212'000’000 €9'031'000 PLN
20222'000’000 €9’188’000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

RokMały podatnik VATMały podatnik pośrednik
20211’200’000 €5'418'000 PLN45’000 €203'000 PLN
20221’200’000 €5'513'000 PLN45’000 €207'000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limity na 2022

Jedną z metod opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Ponadto wybór tej formy wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, a w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Według aktualnie obowiązujących przepisów limit dla ryczałtu wynosi 2 mln euro

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność2'000’000 euro**9'188'200 zł2'000’000 euro**9'188'200 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty 200.000 euro. czyli 918.820 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

Mały podatnik CIT w 2022 roku

Dla ustalenia limitu rozliczania się jako mały podatnik CITrównież stosuje się średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października, ogłoszony przez NBP. Aktualnie limit sprzedaży dla małego podatnika CIT wynosi 2 mln euro.

RokMały podatnik CIT
20212'000’000 €9'031'000 PLN
20222'000’000 €9’188’000 PLN

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Pełna i uproszczona rachunkowość - limity 2022 

W roku 2022 do ustalenia limitów dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro, należy zastosować kurs euro z pierwszego dnia roboczego października. 

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
2'000’000 euro9'030'600 zł2021
2'000’000 euro9’188’200 zł2022

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2021 r.4,5941 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Podatki 2021Podatek PITVATZmiany w VATCITHOT