CIT

Podatek CIT dla spółek komandytowych

W związku z uchwaloną przez Sejm w dniu 28 października 2021 r. nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 642) wielu przedsiębiorców staje przed olbrzymim dylematem. Nowelizacja budzi ogromne emocje w szczególności w kontekście objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT. Stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów w tym zakresie ...

Podatek CIT dla spółek komandytowych

Podatek od strat a minimalny podatek CIT

Ustawa wprowadzająca minimalny podatek CIT opublikowana została 23.11.2021 r. w Dzienniku Ustaw. W założeniu ma uniemożliwić unikanie opodatkowania przez duże, zagraniczne firmy. Może stać się jednak dodatkowym obciążeniem dla polskich przedsiębiorców na stracie i spółek użyteczności publicznej - bez względu na ich wielkość ...

Podatek od strat a minimalny podatek CIT

Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie

Holdingi gospodarcze zaczynają odgrywać strategiczną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw, w szczególności w aspekcie transgranicznym. W przypadku holdingów polityka podatkowa danego państwa jest istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy na rynku ...

Polska Spółka Holdingowa w Polskim Ładzie