Pobierz e-pity 2018

CIT

Konsekwencje braku oświadczenia beneficial owner

Instytucja beneficial owner jest nieodłącznym elementem konstrukcyjnym podatku u źródła. Do 2019 r. obowiązek weryfikacji rzeczywistego odbiorcy należności (beneficial owner) wynikał głównie z postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) stanowiących, że zastosowanie stawki obniżonej lub zwolnienia jest możliwe tylko wtedy, gdy ...

Konsekwencje braku oświadczenia beneficial owner

Próby podpisu sprawozdania po terminie

Podpisanie sprawozdania to podstawowy obowiązek, jaki ciążył w tym roku na jednostkach sporządzających sprawozdania finansowe. O ile w latach poprzednich trudnym było ustalenie daty sygnowania, to obecnie podpis elektroniczny potwierdza również datę, a to rodzi pytanie o skutki podpisu po terminie ...

Próby podpisu sprawozdania po terminie