CIT

Mikrorachunek dla każdego podatnika od 2020 roku

Na indywidualny numer mikrorachunku podatkowego zawierający PESEL (w przypadku podatnika) lub NIP (dla płatnika) będą trafiać wpłaty z podatku PIT, CIT czy VAT. W 2020 roku każdy podatnik stanie się posiadaczem takiego mikrorachunku – zapowiedział minister finansów Marian Banaś ...

Mikrorachunek dla każdego podatnika od 2020 roku

Podatek u źródła w Polsce przesunięty z lipca 2019 r. na kolejny rok

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności na rzecz nierezydentów, do wysokości przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać ryczałtowy podatek dochodowy bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasada ta została przedłużona…

Podatek u źródła w Polsce przesunięty z lipca 2019 r. na kolejny rok