Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii w PIT za 2023 r.

Ewelina Czechowicz

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu 2021 roku wywołało wiele zmian w zakresie rozliczeń podatkowych.  Kto i kiedy musi rozliczyć dochody uzyskane w 2023 r. w Wielkiej Brytanii? Z jakich preferencji podatkowych nie można już korzystać? - wyjaśniamy

W styczniu 2021 r, miało miejsce opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. Skutkiem brexitu są zmiany w rozliczeniach zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Do czasu kiedy Wielka Brytania była członkiem UE mogli korzystać z udogodnień, zwolnień i uproszczeń rozliczeniowych, których obecnie są pozbawieni. 

Obowiązek rozliczenia rezydentów podatkowych

Zgodnie z art.  3 ust. 1-1a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.)., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zaś osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii w PIT za 2023 r.

Źródło: shutterstock

Podatnicy którzy są zameldowani w Polsce i tu mieszka ich rodzina spełniają kryterium dotyczące miejsca traktowanego za ośrodek interesów życiowych. Ci podatnicy powinni rozliczyć się w Polsce z dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii – dotyczy to zarówno dochodów z działalności gospodarczej, jak i umowy o pracę. W Polsce rozliczyć mają obowiązek się osoby o statusie rezydenta podatkowego. Tacy podatnicy muszą rozliczyć dochody osiągane w Polsce jak i za granicą. Z obowiązku rozliczenia dochodów z UK zwolnieni będą podatnicy, który przenieśli do UK centrum swoich interesów życiowych. Tacy podatnicy podlegają ograniczonemu  obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a więc odpowiadają przed tutejszym fiskusem tylko w zakresie dochodów osiąganych na terytorium RP.

Zmiany w opodatkowaniu dochodów z pracy po brexicie

Wielka Brytania z momentem opuszczenia UE przestała być podmiotem przywilejów podatkowych przysługujących jej w relacjach z innymi państwami członkowskimi UE. Stąd od 1 stycznia 2021 roku:

 1. polski i brytyjski rezydent podatkowy nie mają prawa do złożenia wspólnego PIT, dlatego też małżonkowie oraz  osoby samotnie wychowujące dzieci muszą rozliczyć się indywidualnie,
 2. nie można już pomniejszyć podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w innym państwie UE (składki zapłacone w UK w 2023 r. nie podlegają odliczeniu w Polsce);
 3. podatnicy nie mogą odliczyć od podstawy opodatkowania PIT w Polsce darowizn dokonanych na terytorium Wielkiej Brytanii;
 4. podatnicy nie mogą już korzystać z ulgi mieszkaniowej, chroniącej przed 19% opodatkowaniem w Polsce dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości poprzez wydatkowanie go na własne cele mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii (przed 2021 roku taki cel realizował np. zakup w UK nieruchomości, spłata kredytu/pożyczki w brytyjskim banku);
 5. zwolnione z PIT nie są już świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje mające siedzibę lub działające na terytorium UK.

Rozliczenie dochodów uzyskanych w UK - metoda odliczenia proporcjonalnego

Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany w Wielkiej Brytanii jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony w UK. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej

Deklaracja PIT 36/ZG za 2023 r.

Polski fiskus otrzymuje z brytyjskiego HMRC informacje o dochodach polskich rezydentów podatkowych uzyskanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Stąd ważne jest by w terminie dopełnić obowiązków i rozliczyć się z dochodów uzyskiwanych w UK.  PIT 36/ZG z łatwością można przygotować za pośrednictwem programu e-pity.

Obowiązek złożenia deklaracji za  2023 r.:

Rodzaj dochodu

Druk / prawo do ulgi abolicyjnej

Dochody z Polski i Wielkiej Brytanii

 • Wykazujesz w PIT 36/ZG dochody polskie i brytyjskie
 • Masz prawo do zastosowania ograniczonej ulgi abolicyjej

Dochody tylko w Wielkiej Brytanii

 • Musisz wykazać w polskim PIT 36/ZG dochody brytyjskie.
 • Masz prawo do ograniczonej ulgi abolicyjnej

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Za 2023 r. ulga abolicyjna jest ograniczona do kwoty 1360 zł.

Niższa ulga abolicyjna w PIT za 2023 r. - PIT.pl

KsięgowośćOdliczenia w PITPIT-36Twój e-PITPodatek PITSkładka zdrowotnaFormy opodatkowaniaFormy zatrudnieniaPodatki 2021Rozliczenie roczne