Księgowość

Pranie pieniędzy - jakie kary?

Prezydent RP niedawno podpisał ustawę nowelizującą krajowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na kogo mogą zostać nałożone kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących AML/CFT, w jakiej wysokości oraz za jakie naruszenia. ...

Pranie pieniędzy - jakie kary?

Świąteczne wydatki w księgach rachunkowych

Zbliżające się święta to dla wielu jednostek czas, w którym dokonują one specyficznych dla tego okresu wydatków. Są to m.in. świąteczne paczki dla dzieci pracowników oraz drobne upominki przekazywane kontrahentom. Powszechnym zwyczajem jest także świąteczne dekorowanie biur i sklepów ...

Świąteczne wydatki w księgach rachunkowych

Protokół weryfikacji salda konta

Składniki majątku, które nie mogą z racji swego charakteru albo innych przyczyn zostać zinwentaryzowane drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda z inną jednostką, są inwentaryzowane drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników ...

Protokół weryfikacji salda konta

Potwierdzenie salda należności

Należności z tytułu dostaw i usług inwentaryzuje się drogą potwierdzenia salda. Obowiązek ustalenia stanu tego salda spoczywa na wierzycielu. W praktyce jednostka, która jest wierzycielem, wysyła do dłużników wypełniony druk "Potwierdzenie salda" i oczekuje na informację zwrotną ...

Potwierdzenie salda należności