PIT 2023/2024: Ulga abolicyjna jest limitowana

Redakcja PIT.pl

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2023 r. ulga abolicyjna nadal funkcjonuje. Nie została ona zlikwidowana. Zmieniły się jednak zasady jej stosowania. Od rozliczenia za 2021 rok (w 2022 roku) ulga ta jest limitowana. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 1.360 zł.

Rozliczenie dochodów z Wielkiej Brytanii w PIT za 2023 r.


Źródło: shutterstock.com

Limit ten nie dotyczy dochodów, które osiągasz z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
  • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
  • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa

Odliczenia w PITRozliczenie roczneWspólne rozliczenie PITPIT-36