Pobierz e-pity 2019

Formy zatrudnienia

Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej

Przepisy prawa pracy przewidują tylko jedną formę pracy "na odległość". Jest nią telepraca, uregulowana w Kodeksie pracy. Epidemia koronawirusa wymusiła jednak nowe rozwiązania w zakresie elastycznych form wykonywania pracy poza siedzibą firmy. Specustawa dotycząca zwalczania koronawirusa ...

Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej

Tekst ustawy antykryzysowej opublikowany w Dzienniku Ustaw

Tekst ustawy antykryzysowej ustalony ostatecznie przez Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, który trafił do podpisu Prezydenta, można znaleść już w Dzienniku Ustaw. Ustawa z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ...

Tekst ustawy antykryzysowej opublikowany w Dzienniku Ustaw

Postojowe w czasie epidemii. Kto i ile dostanie?

Samozatrudnieni i pracujący na umowach cywilnoprawnych należą do grupy najbardziej zagrożonej w przypadku kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa. – W przypadku postojowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci zleceniobiorcom, wykonawcom dzieła i samozatrudnionym świadczenie w wysokości ok. 2 tys. zł ...

Postojowe w czasie epidemii. Kto i ile dostanie?

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Pracodawca, jako płatnik pdof, ustalając zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń pracowniczych zasadniczo zobowiązany jest stosować zryczałtowane tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Zryczałtowane nie oznacza jednakowe dla wszystkich. O zróżnicowaniu ich wysokości ...

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Co ze stażystami z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy?

Starosta lub marszałek mogą zmienić tryb pracy urzędów pracy, również ograniczając czy zawieszając ich funkcjonowanie. Jednocześnie stażyści pozostający w gotowości świadczenia stażu, zachowują w tym czasie prawo do stypendium. Stażyści, którzy nie będą mogli odbywać stażu ze względu na opiekę nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych ...

Co ze stażystami z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy?