Formy zatrudnienia

Zmiany w badaniach okresowych pracowników - projekt

7 listopada w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ...

Zmiany w badaniach okresowych pracowników - projekt