Formy zatrudnienia

Niższe odprawy – tarcza 4.0

W art. 15gd tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadzone zostało obniżenie maksymalnej wysokości odpraw, wypłacanych przy zakończeniu zatrudnienia. Zgodnie z zapisami tzw. tarczy 4.0, która obowiązuje od 24 czerwca 2020 maksymalna odprawa została ograniczona do ...

Niższe odprawy – tarcza 4.0

Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej

Od kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa. Została wprowadzona przez pierwszą tarczę antykryzysową, a doprecyzowana przez następne regulacje antykryzysowe, tj. przez tarczę 4.0...

Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej

Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem

Zmiana na niekorzyść warunków płacowych w większości przypadków oznacza dla pracowników stratę finansową. Tylko wyjątkowo prawo pracy przewiduje rekompensatę za utracony w wyniku obniżki zarobek. Formą rekompensaty jest w takich sytuacjach dodatek wyrównawczy, przysługujący niektórym grupom pracowników ...

Obniżka pensji rekompensowana dodatkiem