Formy zatrudnienia

Ochrona zatrudnienia w związku z chorobą

Pracownik nieobecny w związku z chorobową niezdolnością do pracy korzysta z ochrony zatrudnienia. Można z nim rozwiązać umowę o pracę dopiero po upływie okresów ochronnych. Długość tych okresów wskazują przepisy Kodeksu pracy. Jednakże ustalając upływ takich okresów, należy stosować różne zasady liczenia terminów ...

Ochrona zatrudnienia w związku z chorobą

Kim jest prokurent i jakie są jego uprawnienia oraz obowiązki?

Wielu przedsiębiorców, i szczególnie w okresie urlopowym zastanawia się nad możliwością powierzenia wykonywania części zadań w spółce osobom trzecim. Najczęściej rozważane jest powołanie drugiego członka zarządu, pełnomocnika lub prokurenta. Czy warto powołać prokurenta? Kim jest prokurent i jakie ma uprawnienia?

Kim jest prokurent i jakie są jego uprawnienia oraz obowiązki?

Sezonowe zatrudnienie w rachunku podatkowym

Pracownicy, zwłaszcza posiadający dzieci szkolne i przedszkolne, na czas dłuższego wypoczynku zazwyczaj wybierają miesiące letnie. Ponieważ większość z nich bierze urlopy w tym samym czasie, to aby zapewnić normalne funkcjonowanie firmy, wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie sezonowe. Jego rozliczenie ...

Sezonowe zatrudnienie w rachunku podatkowym