Pobierz e-pity 2020

Formy zatrudnienia

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis, który zobowiązuje do zgłaszania w ZUS informacji o zawartej umowie o dzieło. Informację taką trzeba przekazać na specjalnym formularzu. Należy w niej podać nie tylko dane wykonawcy dzieła, ale również wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy ...

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartych umów o dzieło

ZUS od rocznych nagród wypłacanych pracownikom

Firmy zazwyczaj w grudniu przekazują pracownikom dodatkowe wynagrodzenie, na którego wysokość ma wpływ podsumowanie ich rocznej pracy w zakładzie. Często gratyfikację taką pracodawca wypłaca też pracownikom, z którymi rozwiązał w danym roku kalendarzowym umowę o pracę ...

ZUS od rocznych nagród wypłacanych pracownikom

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - ZUS bada problem i ocenia skutki

Nadmierne wykorzystywanie umów zleceń, niejasny i skomplikowany system rozliczania oraz pogłębienie niesprawiedliwości społecznej - to główne negatywne zjawiska związane ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych. ZUS zlecił zbadanie problemu. Powstał raport pt. “Pełne dochody - niepełne składki". Czy to krok w kierunku potencjalnej reformy systemu naliczania składek ZUS?

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych - ZUS bada problem i ocenia skutki

Zmiany w umowach o dzieło i wzrost kosztów pracy

Po raz kolejny pojawiają się doniesienia o zamiarze pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych – umów zlecenia czy innych umów o tym charakterze. Pod system ubezpieczeń społecznych miałyby podlegać także umowy o dzieło, które dotychczas były z niego niemal w całości wyłączone ...

Zmiany w umowach o dzieło i wzrost kosztów pracy