Pobierz e-pity 2020

Formy zatrudnienia

Zmiany w przepisach o delegowaniu od 4 września 2020

Nowe regulacje prawne nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki, niezależnie od wymagań, które nakładały dotychczasowe regulacje prawne. 4 września 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ...

Zmiany w przepisach o delegowaniu od 4 września 2020

Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych

Poza wynagrodzeniem pracownik może być beneficjentem szeregu innych świadczeń - zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, przyznawanych mu okresowo oraz okazjonalnie. Kwestia ich opodatkowania uzależniona jest od szeregu czynników, w tym m.in. ich rodzaju, podstawy uzyskania, źródła finansowania, a czasami również ich wartości ...

Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych

Dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy

W większości przypadków przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania jednego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają jednak powierzenia pracownikowi dodatkowej pracy w ramach tej samej lub innej umowy o pracę ...

Dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy