Formy zatrudnienia

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika od sierpnia 2022 w kodeksie pracy

W sierpniu 2022 r. mają zacząć obowiązywać nowe przepisy kodeksu pracy, a w związku z nimi zmieni się katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Pojawią się nowe obowiązki dla pracodawców, a wraz z nimi sankcje za ich naruszenie. Inspekcja pracy będzie mogła częściej nakładać mandaty na pracodawcę. Jakich nowych przepisów będą musieli przestrzegać pracodawcy? - wyjaśniamy

Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika od sierpnia 2022 w kodeksie pracy

Europejskie Dni Pracodawców 2022

W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022 ...

Europejskie Dni Pracodawców 2022

Jak naliczać składkę zdrowotną osobom pełniącym funkcję na podstawie powołania?

Do końca 2021 r. osoby pełniące funkcję na podstawie powołania nie podlegały z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom w ZUS. Tym samym na podmiocie, w którym dana osoba działała w taki sposób, nie ciążyły żadne obowiązki płatnika składek. Brak też było podstaw prawnych do oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego takiej osobie z tytułu pełnionej funkcji. Jednak od stycznia 2022 r. ...

Jak naliczać składkę zdrowotną osobom pełniącym funkcję na podstawie powołania?