Zwrot podatku za 2022 r., kto i kiedy może go otrzymać? Warto złożyć elektroniczny PIT

Ewelina Czechowicz

Złożenie zeznania podatkowego za 2022 r. w formie elektronicznej gwarantuje szybszy zwrot podatku. Kto i kiedy dostanie zwrot podatku w 2023 roku? Fiskus ma od  30 do 90 dni na zwrot podatku, ale może również nie wypłacić go wcale.  Kto i kiedy może liczyć na zwrot nadpłaty podatku? – wyjaśniamy

Sezon na rozliczenia PIT za 2022 rok rozpoczynie się 15 lutrego 2023 r., podatnicy będą mogąli składać deklaracje, korzystając z platformy "Twój e-PIT". Mogą też wygenerować deklaracje wcześniej za pomocą programu e-pity by sprawdzić rozliczenie i zweryikować wpłwy Polskiego ładu na nie. 15 lutego będzie można sprawdzić czy fiskus przygotował poprawnie nasze zeznanie podatkowe. Trzeba pamiętać, że formularze na platformie "Twój e-PIT" uzupełniane są na podstawie zeznań wysyłanych przez płatników do urzędów skarbowych. Podatnik musi dodać w deklaracji PIT-28 kwoty osiągniętego w 2022 roku przychodu, dochodów, odprowadzonych zaliczek, czy odliczeń. W systemie też podatnicy nie znajdą deklaracji PIT-36. Ten formularz można wysłać za prosrednictwem programów online, by nie czekać na zwrot podatku.

Zwrot podatku za 2021 r.

Źródło: shutterstock

Kto i kiedy otrzyma zwrot podatku? 

Po złożeniu kompletnej deklaracji podatkowej zwrot podatku najszybciej mogą uzyskać osoby, które posiadają kartę dużej rodziny. Maksymalny czas oczekiwania zwrot nadpłaty w ich przypadku wynosi do 30 dni od momentu złożenia zeznania PIT za 2022 r. Pozostali podatnicy otrzymają zwrot:

  • do 45 dni w przypadku deklaracji złożonych drogą elektroniczną,
  • do 3 miesięcy dla osób rozliczających się tradycyjnie (poprzez papierowy formularz).

Żeby nie czekać na zwrot podatku warto zweryfikować prawidłowość przygotowanej przez fiskusa deklaracji. Trzeba też pamiętać, że w systemie nie pojawi się PIT-36. Ten warto przygotować za pośrednictwem programu online. Złożenie prawidłowej deklaracji w formie elektronicznej podatnikom którym przysługuje zwrot podatku zapewni jego szybszy zwrot. Prawidłowo sporządzone zeznanie nie spowoduje wnoszenia korekt. Trzeba bowiem pamiętać, że korekta zeznania powoduje, że termin zwrotu podatku od jej wniesienia jest liczony „od nowa”.

Termin na rozliczenie PIT w 2023 r. 

Zeznania podatkowego PIT można składać do 2 maja  2023 r. Po tym terminie deklaracja PIT-37 oraz PIT-38 oraz PIT-28 zostanie automatycznie rozliczona w usłudze "Twój e-PIT". Podatnicy składający PIT-28 mają w tym roku więcej czasu jednak należy uważać na termin zapłaty ryczałtu.  cDeklaracje PIT-36 należy zlożyć do 2 maja 2022, trzeba pamiętać, że  nie zostaną automatycznie rozliczone. Zeznania PIT-28 oraz PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane przez fiskusa, ponieważ wymagają uzupełnienia przez podatnika. Dlatego też warto pamiętać, że im szybciej zostanie złożony PIT, tym szybciej podatnik może uzyskać zwrot podatku, w sytuacji kiedy mu on przysługuje. Dodatkowo termin zwrotu podatku liczony będzie od 15 lutego 2023 r. dlatego podatnicy mają nieco czasu na przeliczenie i weryfikacje zeznania podatkowego. 

Podatki 2021Formy opodatkowaniaRyczałtOdliczenia w PITUlga na dzieciTwój e-PITWspólne rozliczenie PITKorekta PITPIT-37PIT-36Podatek PITPIT-11Rozliczenie roczne