Pobierz e-pity 2018

VAT

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Od września 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz ...

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych w Sejmie

Już jutro Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz przedstawi w Sejmie rządowy projekt ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych. Zmiany w prawie to skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory oraz ulga na złe długi w PIT i CIT …

Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych w Sejmie

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Obowiązująca obecnie w przepisach ustawy o VAT procedura w zakresie wykreślania podmiotów z rejestru VAT ma służyć, zdaniem Ministerstwa Finansów, przede wszystkim ochronie uczciwych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Jednak podatnicy ...

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o VAT

Jeden z projektów zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków ...

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o VAT

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Jak MPiT chce ograniczać zatory płatnicze? Poprzez skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory i poprzez wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT) ...

Ulga na złe długi w PIT i CIT