VAT

Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych w Sejmie

Już jutro Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz przedstawi w Sejmie rządowy projekt ustawy o ograniczeniu zatorów płatniczych. Zmiany w prawie to skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory oraz ulga na złe długi w PIT i CIT …

Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych w Sejmie

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Obowiązująca obecnie w przepisach ustawy o VAT procedura w zakresie wykreślania podmiotów z rejestru VAT ma służyć, zdaniem Ministerstwa Finansów, przede wszystkim ochronie uczciwych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Jednak podatnicy ...

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o VAT

Jeden z projektów zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków ...

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o VAT

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Jak MPiT chce ograniczać zatory płatnicze? Poprzez skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory i poprzez wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT) ...

Ulga na złe długi w PIT i CIT

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę bez podatku dochodowego

Szereg polskich przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie działalności gospodarczej poza Polskę. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różnorakie, poczynając od rozszerzenia rynków zbytu, zredukowania barier przepływu towarów, wzrostu konkurencyjności, poprzez wzrost obowiązków administracyjnych, na zbyt agresywnej polityce aparatu fiskalnego naszego państwa kończąc ...

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę bez podatku dochodowego

Stawka VAT przy sprzedaży gruntu niezabudowanego

Warunkiem decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną do działalności gospodarczej jest podejmowanie przez nią aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W związku z tym dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą VAT, pod warunkiem że ...

Stawka VAT przy sprzedaży gruntu niezabudowanego