VAT

Czy zawyżony VAT na paragonie można skorygować?

W sytuacji gdy sprzedawca ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób prywatnych jest paragon fiskalny. W praktyce zdarza się, że z uwagi na popełniony błąd w stawce VAT podatnik musi skorygować wartość sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie. Problem powstaje, gdy podatnik zawyżył stawkę VAT i chce ją skorygować ...

Czy zawyżony VAT na paragonie można skorygować?

Jak korzystać z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA?

System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA to zbiór informacji podatkowych i celnych, który zawiera m. in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje akcyzowe i stawkowe, informacje o wydaniu opinii zabezpieczających lub odmowie ich wydania, odpowiedzi na interpelacje oraz wybrane orzeczenia sądów ...

Jak korzystać z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA?

Uznanie grupy VAT za podatnika

Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi VAT podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają podatek VAT odrębnie. W związku z tym czynności dokonywane w ramach powiązanych podmiotów dokumentowane są fakturami i każdy z nich odrębnie musi rozliczyć podatek VAT. Z dniem 1 lipca 2022 r. zaczną ...

Uznanie grupy VAT za podatnika

Obrót wierzytelnościami a VAT

Wielu przedsiębiorców, nie mogąc wymóc na swoich kontrahentach zapłaty wierzytelności, decyduje się na ich sprzedaż. W związku z tym powstaje pytanie, czy sprzedaż wierzytelności będzie podlegała opodatkowaniu VAT ...

Obrót wierzytelnościami a VAT