VAT

Transakcje łańcuchowe a VAT

W przypadku transakcji łańcuchowych tylko jedną dostawę należy uznać za ruchomą (i tej dostawie należy przyporządkować wysyłkę/transport), a pozostałe - za nieruchome. W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, w ustawie o VAT planowane są zmiany ...

Transakcje łańcuchowe a VAT

Zerowa stawka VAT dla darowizn od biznesu

Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z koronawirusem, zostają objęte 0% stawką podatku VAT. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne ...

Zerowa stawka VAT dla darowizn od biznesu

Doradcy podatkowi pracują nad pakietem osłonowym dla firm

Samorząd doradców podatkowych powołał specjalny zespół, który ma pomóc rządowi w pracach nad specustawą wprowadzającą pakiet osłonowy dla przedsiębiorców. Chodzi m.in. o przesunięcie terminów podatkowych, zaniechanie poboru niektórych podatków oraz rezygnację z kar dla biznesu, który może mieć problemy z terminowym rozliczeniem podatków. Prace są na finiszu. W poniedziałek ...

Doradcy podatkowi pracują nad pakietem osłonowym dla firm

Jak poprawić błędnie wystawiony paragon?

Przy ewidencji obrotu za pomocą kasy fiskalnej nie możesz poprawić danych na wydrukowanym paragonie albo cofnąć wydruku. Dlatego musisz prowadzić dwie dodatkowe ewidencje: ewidencję zwrotów i reklamacji oraz ewidencję oczywistych pomyłek ...

Jak poprawić błędnie wystawiony paragon?