VAT

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Sankcja w VAT to dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług. Organy podatkowe mają możliwość określenia podatnikowi dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT będącego konsekwencją wykrytych nieprawidłowości związanych z zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym ...

Sankcja VAT nie może być wymierzana „na oślep”

Zakres przedmiotowy pojęcia dostawy świadczonej w sposób ciągły

Przedsiębiorcy zauważyli, że dostawy w celu realizacji określonej umowy można by traktować jako dostawy realizowane w okresach rozliczeniowych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Takie podejście znacznie uprościłoby współpracę, poprzez ograniczenie obowiązków administracyjnych przedsiębiorców. Fiskus odrzucił jednak ten pomysł, twierdząc, że ...

Zakres przedmiotowy pojęcia dostawy świadczonej w sposób ciągły

Zwrot nakładów poniesionych na obcy budynek a VAT

W praktyce dość często zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą działalność nie w swoich lokalach, tylko w lokalach wynajętych czy dzierżawionych. Podczas używania lokalu niejednokrotnie ponoszą nakłady ulepszające, chociażby w celu dostosowania go do potrzeb swojej działalności. Przy ustalaniu podatku VAT od tych nakładów ...

Zwrot nakładów poniesionych na obcy budynek a VAT

Transakcje łańcuchowe a odliczenie VAT

W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z tych podmiotów. Na gruncie przepisów o VAT tego typu transakcja stanowi tzw. transakcję łańcuchową. Transakcje łańcuchowe mogą występować w różnych konfiguracjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych ...

Transakcje łańcuchowe a odliczenie VAT

Usługa kompleksowa - jaka stawka VAT?

Świadczona przez podatnika usługa nie musi mieć charakteru jednostkowego, samodzielnego, ale może być całą serią usług i czynności, które finalnie składają się na tak zwaną usługę kompleksową. Usługi podejmowane w jej ramach służą realizacji tego samego celu, a jednocześnie umożliwiają skorzystanie z preferencyjnych stawek VAT ...

Usługa kompleksowa - jaka stawka VAT?

Prawo wierzyciela do ulgi na złe długi

W praktyce często występują sytuacje, kiedy to kontrahent pomimo obowiązku nie uiszcza terminowo należności za zakupiony towar czy wykonaną usługę. Podatnik VAT, któremu nabywca nie płaci za nabyte towary czy usługę, ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, która ...

Prawo wierzyciela do ulgi na złe długi

VAT przy dostawie lokalu uznanego za towar handlowy

Podatnicy kupują budynki czy mieszkania od osób fizycznych, a następnie po wykonaniu remontu lub przebudowy odsprzedają nieruchomość kolejnemu nabywcy. Wątpliwości dotyczą zwolnienia z podatku VAT sprzedaży lokali, jeżeli wartość poniesionych nakładów na ulepszenie przekroczy lub nie 30% ceny ich zakupu ...

VAT przy dostawie lokalu uznanego za towar handlowy

Obniżka stawek podatku VAT od 2022 roku?

Z podjętej kilka dni temu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022” wynika, że dług publiczny będzie stopniowo malał, co spowoduje automatyczne obniżenie stawek podatku od towarów i usług ...

Obniżka stawek podatku VAT od 2022 roku?