VAT

Ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym a VAT

Pojazdy elektryczne cały czas zyskują na popularności. W związku z tym powstaje coraz więcej miejsc, gdzie pojazdy te mogą być ładowane. Z punktu widzenia VAT do końca nie było jasne czy w tym przypadku dochodzi do świadczenia usług, czy do dostawy towaru (energii elektrycznej). Spór ten ostatecznie został rozstrzygnięty przez TSUE ...

Ładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym a VAT

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy

Przedsiębiorca, który zdecydował, że będzie opłacał podatek VAT lub musiał zostać czynnym podatnikiem VAT, musi obowiązkowo założyć konto firmowe. Tylko na rachunku firmowym bank utworzy techniczne konto VAT do obsługi przelewów w mechanizmie podzielonej płatności, tzw. MPP, z angielskiego - split payment. Wyjaśniamy, kiedy i dlaczego warto używać płatności podzielonej ...

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – wyjaśniamy jak działa i kiedy jest obowiązkowy

Wyrok TSUE: Pozorność nie zawsze wykluczy odliczenie podatku VAT

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok w polskiej sprawie (sygn. C-114/22). Wynika z niego, że skarbówka może odmówić przedsiębiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego tylko wtedy, jeśli wykaże, że transakcja miała charakter pozorny, albo została ona faktycznie dokonana, ale w celu oszustwa bądź nadużycia prawa podatkowego ...

Wyrok TSUE: Pozorność nie zawsze wykluczy odliczenie podatku VAT

Podatek VAT jako firmowy koszt podatkowy

W ustawach o podatku dochodowym w odniesieniu do podatku VAT została zapisana podstawowa zasada, zgodnie z którą podatek od towarów i usług jest wyłączony z kategorii kosztów podatkowych. Od tej generalnej reguły ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków ...

Podatek VAT jako firmowy koszt podatkowy

VAT przy świadczeniu usług transportu towarów

Usługi transportu towarów można podzielić na krajowe, wewnątrzwspólnotowe i międzynarodowe. Od tego, z jakim rodzajem transportu mamy do czynienia, zależy wysokość stawki VAT. Jeżeli jest to transport wewnątrzwspólnotowy lub krajowy, to jest on opodatkowany 23% stawką VAT, natomiast transport międzynarodowy ...

VAT przy świadczeniu usług transportu towarów