Mały podatnik CIT

14.06.2019 00:13 (aktualizacja: )

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

RokMały podatnik CIT
20201’200’000 €5’248’000 PLN
20191’200’000 €5’135’000 PLN
20181’200’000 €5'176'000 PLN
20171’200’000 €5’157’000 PLN
20161’200’000 €5'092'000 PLN

» Wyższy limit przychodów dla małego podatnika CIT od 2020 roku

Mały podatnik CIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 19. 1. (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)

 

CIT