Pobierz e-pity 2022

Mały podatnik CIT

Redakcja PIT.pl 14.06.2019 00:13 (aktualizacja: )

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

RokMały podatnik CIT
20222'000’000 €9’188’000 PLN
20212'000’000 €9'031’000 PLN
20202'000’000 €8'747’000 PLN

Ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 4a, pkt.10 (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86)