Mały podatnik CIT

Mały podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

RokMały podatnik VAT
20161’200’000 €5'092'000 PLN
20171’200’000 €5’157’000 PLN
20181’200’000 €5'176'000 PLN
20191’200’000 €5’135’000 PLN

Mały podatnik CIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

CIT