Odliczenia od podatku PIT 2023

Redakcja PIT.pl

Odliczenia od podatku PIT - zestawienie rodzajów i limitów

Odliczenia od podatku:

 

  • Art.26 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
    (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
  • Art.13-13a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
    (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.933 z późn. zm.)