Zmiany w VAT

Nowelizacja VAT w sprawie sprzętu i towarów dla Ukrainy podpisana

26 maja br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadniczym celem ustawy jest implementacja dyrektywy Rady (UE) w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO. Uregulowanie zasad dotyczących wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy ...

Nowelizacja VAT w sprawie sprzętu i towarów dla Ukrainy podpisana

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Minister Finansów wydał rozporządzenie, dzięki któremu od 10 maja 2022 r. wynajem, dzierżawa nieruchomości mieszkalnych, na własny rachunek, na rzecz JST, ich jednostek organizacyjnych i jednoosobowych spółek JST – korzysta ze zwolnienia z VAT. Ze zwolnienia można korzystać pod warunkiem ...

Wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom bez VAT

Zmiany proponowane w pakiecie SLIM VAT 3

SLIM VAT 3 to kolejny pakiet zmian przewidujących uproszczenia w VAT. Ministerstwo Finansów w pakiecie tych zmian zaproponowało redukcję długiej listy niepotrzebnych obowiązków ciążących na podatnikach. Proponuje się m.in. rezygnację z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu ...

Zmiany proponowane w pakiecie SLIM VAT 3