Pobierz e-pity 2019

Zmiany w VAT

Transakcje łańcuchowe a VAT

W przypadku transakcji łańcuchowych tylko jedną dostawę należy uznać za ruchomą (i tej dostawie należy przyporządkować wysyłkę/transport), a pozostałe - za nieruchome. W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, w ustawie o VAT planowane są zmiany ...

Transakcje łańcuchowe a VAT

Zerowa stawka VAT dla darowizn od biznesu

Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z koronawirusem, zostają objęte 0% stawką podatku VAT. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne ...

Zerowa stawka VAT dla darowizn od biznesu

Pakiet osłonowy dla firm: wydłużenie terminów, udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS

Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów - w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy ...

Pakiet osłonowy dla firm: wydłużenie terminów, udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS