Pobierz e-pity 2022

Zmiany w VAT

Zmiany w 2023 r. dotyczące dokonywania korekt w VAT

Od 1 kwietnia 2023 r. mają zacząć obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o VAT zawarte w pakiecie SLIM VAT 3. Zmiany te mają na celu m.in. doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących czy zasad dokonywania korekt podatku należnego od ...

Zmiany w 2023 r. dotyczące dokonywania korekt w VAT

Będzie więcej czasu na przygotowanie się do korzystania z KSeF

Firmy będą miały dodatkowe pół roku na przygotowanie się do obowiązku korzystania z KSeF. Planowany wcześniej na 1 stycznia 2024 roku obowiązek wystawiania faktury konsumentom będzie złagodzony lub, co bardziej prawdopodobne, faktury B2C zostaną wykluczone z KSeF co mocno wpływa na firmy z branży retail, szczególnie e-commerce ...

Będzie więcej czasu na przygotowanie się do korzystania z KSeF

Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024 r.

Możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych została wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. Faktury ustrukturyzowane mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rozwiązanie to ma obecnie charakter fakultatywny. Jednak ...

Faktury ustrukturyzowane od 1 stycznia 2024 r.

Zmiany w zakresie pliku JPK_VAT

Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Zmiany te są związane m.in. z wejściem w życie od początku 2023 r. przepisów dotyczących grup VAT ...

Zmiany w zakresie pliku JPK_VAT

Rozliczanie VAT przez grupy VAT

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka podmiotów w ramach tzw. grupy VAT. Zatem obecnie szczególnym rodzajem podatnika VAT istniejącym tylko dla celów VAT jest także ...

Rozliczanie VAT przez grupy VAT