Zmiany w VAT

Nowe wzory deklaracji VAT

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu zaktualizowało formularze VAT-10 i VAT-11 ...

Nowe wzory deklaracji VAT

Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT, tzw. biała lista, który umożliwia podatnikom dostęp do istotnych informacji przy weryfikacji swoich kontrahentów. Wykaz ten nie obejmuje podatników oczekujących na rejestrację jako podatnik VAT, jak również, co do zasady, podatników korzystających ze zwolnienia z VAT ...

Zapłata na konto niewidniejące w Wykazie podatników VAT

Transakcje łańcuchowe a VAT

W przypadku transakcji łańcuchowych tylko jedną dostawę należy uznać za ruchomą (i tej dostawie należy przyporządkować wysyłkę/transport), a pozostałe - za nieruchome. W celu implementacji dyrektywy 2018/1910, w ustawie o VAT planowane są zmiany ...

Transakcje łańcuchowe a VAT

Zerowa stawka VAT dla darowizn od biznesu

Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z koronawirusem, zostają objęte 0% stawką podatku VAT. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych takich jak np. środki dezynfekujące, maseczki i kombinezony ochronne ...

Zerowa stawka VAT dla darowizn od biznesu