Ostatni miesiąc na rozliczenie PIT 2021. Jakie druki złożyć w US?

Iwona Maczalska

Tylko do 2 maja podatnicy mają czas na rozliczenie swojego podatku PIT za 2021 rok. Sprawdź, jakie druki należy wysłać do US najpóźniej 2 maja 2022 roku.

» Rozliczasz deklarację PIT za 2021 rok. Pamiętaj o pobraniu UPO

2 maja 2022 roku kończy się sezon składania rocznych rozliczeń podatku PIT za 2021 rok. W związku z tym do 02 maja należy złożyć deklaracje podatkowe właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych. O jakie deklaracje chodzi?

PIT 2022 za 2021 rok

Źródło: shutterstock

PIT-37: Dochody z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

Deklaracja PIT-37 służy rozliczaniu dochodów osób uzyskanych na podstawie umowy o pracę bądź również umów cywilnoprawnych, w sytuacji, gdy umowy te objęte są podatkiem PIT. PIT-37 obligatoryjnie wypełniają również podatnicy, którzy w 2021 roku osiągnęli wynagrodzenia pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Deklarację PIT-37 można wysłać w sposób elektroniczny za pośrednictwem programów do rozliczeń PIT lub rządowej usługi Twój e-PIT. PIT można wysłać również w sposób tradycyjny – przesyłając papierową wersję PIT-37 do US bądź dostarczając ją tam osobiście.

Warto pamiętać, że PIT-37 w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowany i wysłany do US dnia 30 kwietnia. Jeżeli więc podatnik do 30 kwietnia nie prześle zeznania podatkowego w innej formie oraz nie wykaże żadnej aktywności na swojej deklaracji PIT-37 udostępnionej przez Ministerstwo Finansów w Twój e-PIT, deklaracja zostanie sama wysłana do urzędu skarbowego 30 kwietnia. Wiecej o PIT-37 w poradniku dostępnym tutaj. 

PIT-36: Dochody małoletnich oraz dochody z działalności gospodarczej

Deklaracja ta dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Chodzi o osoby, które w 2021 roku samodzielnie obliczały i wpłacały zaliczki na podatek dochodowy. Na deklaracji PIT-36 dodatkowo rozlicza się przychody osób małoletnich (doliczenie przychodów do przychodów rodziców).

PIT-36 zobowiązani są złożyć również podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, podatnicy którzy prowadzili działy specjalnej produkcji rolnej. Na PIT-36 rozlicza się również dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, czy też dochody niani z umowy uaktywniającej.

W niektórych przypadkach na deklaracji PIT-36 dokonuje się również wspólnego rozliczenia małżonków. Chodzi o sytuację, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i swoje dochody rozlicza na PIT-36. Wówczas do wspólnego rozliczenia służyć będzie właśnie deklaracja PIT-36 a nie PIT-37. Więcej o deklaracji PIT-36.

PIT-36L: dochody z podatku liniowego

Deklaracja PIT-36L dedykowana jest dla podatników, którzy opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym. Deklarację składać mogą również osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, w którym wskazały, że za rok 2021 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. Więcej na ten temat w poradniku o zasadach wypełniania PIT-36L.

PIT-38: kryptowaluty, udziały w spółkach, giełda

Deklaracja PIT-38 jest specyficzną deklaracją podatkową skierowaną wyłącznie do podatników, którzy w 2021 roku uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, czy odpłatnego zbycia innych, pochodnych instrumentów finansowych. Na PIT-38 rozliczamy również przychody z tytułu objęcia udziałów w spółkach, czy przychody z inwestycji w kryptowaluty. Więcej na ten temat w poradniku o PIT-38.

PIT-39: przychody z tytułu zbycia nieruchomości

Kolejną deklaracją podatkową, którą należy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia jest PIT-39. Kto ją składa? Podatnicy dokonujący rozliczenia przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Warto pamiętać, że deklaracji PIT-39 nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie. Na PIT-39 za rok 2021 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Więcej na ten temat w poradniku o PIT-39.

PIT-36PIT-37Podatek PITOdliczenia w PITRozliczenie roczneTwój e-PIT