Do kiedy PIT? Termin PIT 2021/2022

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:43 (aktualizacja: )

Złożenie deklaracji podatkowej to jeden z podstawowych obowiązków podatników opłacających podatek dochodowy od osób fizyczny. Warto dowiedzieć się, do kiedy PIT powinien znaleźć się w urzędzie i jak najszybciej rozliczyć PIT.

 

Obowiązek złożenia deklaracji PIT kiedyś kojarzył się nie najlepiej: oznaczał konieczność wypełniania skomplikowanego formularza oraz dostarczania go do urzędu skarbowego w papierowej wersji. Zeznania podatkowe wzbudzały więc niezbyt pozytywne emocje. Obecnie jednak nie ma powodów do odkładania tego na ostatni moment. Można obejść się nie tylko bez standardowych formularzy, ale nie trzeba nawet wychodzić z domu. Aby rozliczyć PIT w wygodnej formie przez Internet, wystarczy zaledwie kilka minut. Do dyspozycji pozostają natomiast zróżnicowane i intuicyjne narzędzia. Nadal liczy się jednak termin składania PIT. Warto dowiedzieć się, kiedy deklaracje powinny znaleźć się w urzędzie skarbowym, aby uniknąć poważniejszych kłopotów.

Kiedy i gdzie złożyć roczny PIT?

Źródło: shutterstock

Do kiedy PIT musi zostać rozliczony? Termin zależy od zeznania

W obiegowej opinii utarło się przeświadczenie, że zeznania podatkowe powinny zostać przesłane do urzędu skarbowego w ostatnim dniu kwietnia. Należy mieć jednak świadomość, że nie zawsze jest to prawda, a przeoczenie terminu może wiązać się z dodatkowymi konsekwencjami. Kolejne - często błędne przeświadczenie - dotyczy wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów usługi Twój e-PIT. Ta wprawdzie pozwala na automatyczną wysyłkę deklaracji nawet jeśli podatnik nie podejmie jakiejkolwiek aktywności. Istnieją jednak sytuacje, w których - choć dojdzie do złożenia PIT - wcale nie będzie oznaczało to poprawnego rozliczenia z fiskusem. PIT powinien być nie tylko złożony, ale również opłacony. Jeżeli więc odprowadzone zaliczki na poczet podatku będą niższe od jego wysokości, konieczne stanie się dopłacenie, a to również musi mieć miejsce w określonym terminie, w przeciwnym razie można narazić się na konieczność opłacenia odsetek za zwłokę. Nie warto więc zostawiać rozliczenia PIT na ostatni moment, tym bardziej że do dyspozycji podatników pozostają wygodne narzędzia.

PIT 2021 w 2022 r.: co trzeba ustalić?

Aby poprawnie rozliczyć się z fiskusem, wystarczy podjąć kilka podstawowych działań. Przede wszystkim należy:

  • Ustalić, jaki PIT będzie odpowiedni w przypadku osiąganych przez podatnika dochodów w roku podatkowym. Z innej deklaracji skorzystają np. osoby zatrudnione na umowie o pracę, za których zaliczki odprowadzał płatnik (PIT-37), inny podatnicy, którzy robią to samodzielnie, w tym przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową (PIT-36), podatkiem liniowym (PIT-36L), a jeszcze inny ryczałtowcy, w tym osoby korzystające z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku rozliczania wynajmu prywatnego nieruchomości (PIT-28).
  • Poznać sposoby na rozliczenie podatku: nie wszystkie narzędzia będzie można wykorzystać w przypadku każdego zeznania PIT. Przykładowo: w usłudze Twój e-PIT uda się rozliczyć PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Nie zrobią tego natomiast przedsiębiorcy. Do ich dyspozycji pozostaje np. system e-Deklaracje lub program PIT. W każdym przypadku uda się także skrócić czas niezbędny na zwrot nadpłaconego podatku, o ile deklaracja zostanie złożona przez Internet.
  • Sprawdzić, czy PITzostał rozliczony przez skarbówkę przed upłynięciem terminu: nawet jeżeli podatnik chce złożyć deklarację dzięki usłudze Twój e-PIT, nadal powinien upewnić się, że dane widniejące w systemie są prawidłowe, a na jego koncie nie powstała zaległość. O ile w przypadku nadpłaty podatku nic się nie zmieni, niedopłata będzie wiązać się z konsekwencjami. Przy okazji warto również skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń od podatku czy wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku.

Nie warto przy tym czekać z rozliczeniem PIT do końca terminu jego dostarczenia do urzędu skarbowego. Im szybciej złożysz deklarację, tym szybciej otrzymasz zwrot nadpłaty, w przypadku jej wystąpienia.

Kiedy złożyć zeznania PIT-37?

Najpopularniejsze formularze PIT-37 służą m.in. do rozliczeń osób zatrudnionych na umowę o pracę. W ich przypadku to płatnik (a więc pracodawca) jest zobowiązany do odprowadzania stosownych zaliczek na podatek dochodowy. Oznaczony numerem 37 PIT za 2021 r. powinien znaleźć się w urzędzie skarbowym najpóźniej 02 maja 2022 roku. Rozliczenie będzie natomiast możliwe od 15 lutego 2022 roku, wtedy pojawi się także np. w usłudze Twój e-PIT.

PIT-36 i PIT-36L: do kiedy należy go rozliczyć?

PIT-36 to jedna z najbardziej uniwersalnych deklaracji. Przy jej pomocy rozliczą się m.in. osoby rozliczające według skali podatkowej wynajem nieruchomości, przedsiębiorcy korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych, podatnicy osiągający dochody za granicą za pośrednictwem płatników, którzy nie są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce. Termin rozliczenia PIT-36 to również 02 maja 2022 roku, a rozliczenie będzie dostępne od 15 lutego.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczenie dochodów zgodnie z podatkiem liniowym, muszą składać PIT-36L. Rozliczająć PIT-36, PIT-36L należy zachować takie same terminy.

PIT-28: rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28, pozwalający na rozliczenie się podatników opodatkowanych na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy składać wcześniej od pozostałych typów deklaracji podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, oraz osoby rozliczające ryczałtem wynajem prywatny nieruchomości czy podobne umowy, powinni złożyć PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. PIT-28 należy zatem rozliczyć do 28 lutego 2022 roku.

PIT-38: termin rozliczenia podatku

Podatnik, który osiągnął w roku podatkowym dochód m.in. ze zbycia udziałów w spółkach czy sprzedaży innych papierów wartościowych, również musi ustalić kwotę należnego podatku i rozliczyć się z fiskusem. PIT-38 należy złożyć do 02 maja 2022 roku.

PIT-39 za 2021 rok: do kiedy złożyć?

W niektórych przypadkach z odprowadzeniem podatku będzie wiązać się również sprzedaż nieruchomości. W PIT za 2021 rok obowiązek ten dotyczy nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Termin złożenia PIT-39 upływa 02 maja 2022 roku.

PIT-11: do kiedy płatnik powinien go przesłać?

Rozliczenie PIT 2021 dla wielu podatników nie byłoby możliwe bez uzyskania informacji o osiągniętych przychodach, pobranych zaliczkach na poczet podatku czy opłaconych składkach. Podatnik, który korzysta z pośrednictwa płatnika, najczęściej otrzymuje je od pracodawcy w postaci druku PIT-11. Ten należy złożyć do urzędu skarbowego w formie elektronicznej do końca stycznia. Podatnik powinien otrzymać informacje podatkowe najpóźniej do końca lutego.

 

Zeznanie za rok 2021: do kiedy je złożyć? Podsumowanie

Jak widać, różne deklaracje podatkowe należy składać w ściśle określonych terminach. Zdecydowana większość podatników zrobi to do 02 maja, w niektórych przypadkach konieczne będzie jednak złożenie deklaracji podatkowej wcześniej:

 

  • Do 02 maja 2022 roku należy rozliczyć PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-37 i PIT-38,
  • 28 lutego 2022 roku upływa termin na złożenie PIT-28.

Zwrot nadpłaconego podatku: termin dla urzędu skarbowego

Z perspektywy wielu podatników istotny jest również termin, w którym mogą oczekiwać zwrotu nadpłaconego podatku. Będzie to zależne przede wszystkim od daty złożenia deklaracji podatkowej oraz sposobu, z którego skorzysta dana osoba. Urząd skarbowy ma standardowo 3 miesiące na rozliczenie podatku i zwrot nadpłaconej sumy. Dotyczy to jednak wyłącznie deklaracji podatkowych złożonych w tradycyjnej, papierowej formie. Sporo czasu można zyskać, wysyłając PIT przez Internet: wówczas fiskus ma 45 dni na zwrot nadpłaty. Złożenie może mieć przy tym miejsce przy pomocy dowolnego narzędzia.

 

Czas zwrotu można dodatkowo skrócić, wskazując numer rachunku bankowego, na który trafią środki. Pozwoli to również oszczędzić nieco funduszy: jeżeli zwrot będzie realizowany za pośrednictwem przekazu pocztowego, suma zostanie uszczuplona o koszt jego nadania.

 

 

Uwaga !

Nadanie przesyłki poleconej z deklaracją roczną powinno mieć miejsce w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska). Przesłanie rozliczenia rocznego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub też wysłanie deklaracji z zagranicy za pośrednictwem tamtejszego urzędu pocztowego nie gwarantuje, że termin zostanie zachowany (w szczególności – nie dojdzie do zachowania terminu, gdy wysyłka będzie dokonana w terminie, a otrzymanie deklaracji – już po jego upływie; innymi słowy wysłanie deklaracji będzie w tym przypadku terminowe tylko, jeżeli dotrze ona do Urzędu Skarbowego na czas).

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37